بازدید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری از پژوهشگاه

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فنآوری و دکتر محسن شریفی مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی  در روز یک شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۵ از پژوهشگاه بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ در جریان این دیدار رئیس پژوهشگاه، دکتر محمد کاظم جعفری، با بیان تاریخچه شکل گیری پژوهشگاه، وظایف و فعالیت‌ های علمی و پژوهشی و دستاوردهای آن را از ابتدا تاکنون تشریح نمود .
رئیس پژوهشگاه در بخش تولیدات محصولات فناورانه، با اشاره به ساخت سنسورهای شتابنگاری و نیز پروژه طراحی سامانه هشدار سریع و قطع خودکار جریان گاز به هنگام زلزله، ایجاد ظرفیت های بیشتر برای همکاری نزدیک با ارگان ها و سازمان های اجرایی در زمینه کاهش خطرپذیری کشور را از دیگر الویت های مهم پژوهشگاه دانست.
وی در انتها به معرفی آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله در دست احداث پرداخت و اظهار داشت: این پروژۀ عظیم با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد مطالعات و تحقیقات تخصصی در زمینه مهندسی زلزله و تبدیل کشور در این حوزه به قطب منطقه ای شکل گرفته است. هدف ما پاسخگوئی به نیاز های صنعت و با گستره ای فراملی است که می تواند منشا و آغازگر تحول جدی در نظام عمرانی کشور گردد و موجبات افزایش ضریب ایمنی کشور و منطقه در برابر زلزله را فراهم نماید.
بنابراین گزارش؛ دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز خرسندی از توانمندی های علمی و پتانسیل موجود در پژوهشگاه، آن را به لحاظ کیفی مرجعی بین المللی خواند که به عنوان قطب منطقه ای توان پاسخگویی به تحقیقات آزمایشگاهی در مهندسی زلزله و نیز نیازهای حال و آینده پروژه های عمرانی و صنعت ساخت و ساز کشور و منطقه را داراست.
در پایان دکتر فرهادی و همراهان از شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران و آزمایشگاه های سازه و ژئوتکنیک در ساختمان اصلی و پروژه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله واقع در سوهانک تهران بازدید به عمل آوردند.