به پیشنهاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
برنامه مطالعاتی پوسته در منطقه مکران اجرا می شود

با توجه به ضرورت انجام مطالعات پوسته در منطقه مکران در راستای راهبرد کاهش ریسک لرزه ای در این منطقه، اولین جلسه هماهنگی در روز سه شنبه ۵ مرداد، با حضور مسئولین پژوهشگاه و نمایندگانی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه هرمزگان و نماینده ای از شرکت Geomar آلمان در پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هدف از انجام این پروژه بررسی ساختار پوسته در محدوده دریای عمان، سواحل ایران و عمان اعلان شده است که به علت شرایط تکتونیکی خاص، از مناطق با پتانسیل بسیار بالای لرزه خیزی، سونامی و پدیده گل فشان ها در منطقه بشمار می روند. این پروژه در دو بخش خشکی و دریایی با همکاری مؤسسات تحقیقاتی بین المللی از جمله Geomar و GFZ آلمان انجام خواهد شد.