با حضور رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی
برنامه های هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی اعلام گردید

برنامه های هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان ” مدرسه ایمن- جامعه تاب آور” با حضوررابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی تشریح گردید.
در هجدهمین جلسه رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی که روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵ در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد، نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت آموزش و پرورش کشور، سازمان دانش آموزی، شهرداری های برخی استان های کشور و کمیته راهبری مانور سراسری زلزله و ایمنی حضور یافتند.
در ابتدای این نشست؛ مهندس اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور بر اهمیت مشارکت مردم در برنامه ریزی و انجام اقدامات کاهش ریسک و مدیریت بحران زلزله تاکید نمود.
وی از انعقاد تفاهم نامه به منظور ایجاد ستاد ملی آمادگی عمومی در برابر زلزله خبر داد و تصریح نمود: سازمان مدیریت بحران کشور دارای عزمی راسخ برای اجرایی نمودن مفاد این تفاهم نامه است.
در ادامه؛ دکتر کامبد امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران پژوهشگاه و دبیر علمی هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، ضمن معرفی ارکان و جزئیات برنامه های اجرایی این دوره، ضرورت های ایجاد تاب آوری در سطوح محلی را بر شمرد و اعلام کرد: در سال جاری برنامه “مدرسه ایمن – جامعه تاب¬آور” و مانور زلزله و ایمنی به گونه ای برنامه ریزی شده است که در تمامی استان ها امکان اجرایی شدن برنامه فراهم گردد.
وی همچنین توضیحاتی درخصوص نحوه گسترش برنامه به کل کشور تا سال(۱۴۰۴) بر اساس افق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.
در پایان نشست؛ جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید تا ضمن رفع ابهامات موجود، نقطه نظرات نمایندگان استان ها درخصوص چگونگی اجرای برنامه مطرح گردد.