به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه اولین رویداد “مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱” با برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها، کارگاه‌ها و برپایی نمایشگاه جنبی گسترده از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد. فعالیت گسترده غرفه پژوهشگاه طی سه روز برپایی نمایشگاه،، استقبال و‌ بازدید بسیاری از مقامات کشوری و لشکری، مدیران اجرایی و مدیران بحران استانی، متخصصین در امرمخاطرات طبیعی، سیمای جمهوری اسلامی ایران و اصحاب رسانه از نکات بارز این نمایشگاه بود.

معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در همراهی با وزیر محترم کشور، رئیس و معاونین محترم سازمان مدیریت بحران کشور،رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تعدادی از مسئولین این بنیاد، فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش و هیئت همراه ازبازدیدکنندگان شاخص غرفه  پژوهشگاه طی این سه روز بودند. همچنین طی بازدید مدیران محترم بحران استانی و شرکت گازاستان تهران تبادل نظرهای بسیار خوبی در راستای ارتقای همکاری های فیمابین صورت گرفت و بر بهره‌گیری هرچه بیشتر و بهتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه در زمینه‌های مختلف تاکید شد.