برگزاری نشست تخصصی در زمینه سونامی و بحران ناشی از آن

بدنبال سفر دو روزه پروفسور اونو  (Prof. Yuichi Ono) از دانشگاه توهوکو ژاپن به ایران به دعوت سازمان مدیریت بحران کشور، نشستی تخصصی با حضور ایشان، مدیر واحد همکاری های اقتصادی سفارت ژاپن، نماینده ای از دفتر برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل در ایران (UNDP)، و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بعد ازظهر چهارشنبه ۱۳۹۶/۷/۱۲ در پژوهشگاه برگزار گردید. در این نشست که معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، رئیس پژوهشکده خطر پذیری و مدیریت بحران و رئیس مرکز پیش بینی پژوهشگاه نیز حضور داشتند، در خصوص توسعه همکاری های فیمابین پژوهشگاه و دانشگاه توهوکو ژاپن در زمینه های مهندسی زلزله و سیستم هشدار سونامی و زلزله و نیز انجام پروژه های پژوهشی مشترک بحث و گفتگو بعمل آمد. آقای پروفسور اونو، رئیس مرکز جهانی آمار بلایا (GCDS)، ضمن ارائه گزارشی از درس های گرفته شده از زمین لرزه سال ۲۰۱۱ توهوکو و سونامی ایجاد شده بعد از آن که با حدود ۲۰۰۰۰ کشته همراه بود، بر عدم عملکرد صحیح سیستم هشدار سونامی بدلیل بزرگی زیاد زمین لرزه (Mw=9.0) اشاره نمودند. علی رغم تجربه طولانی کشور ژاپن در راه اندازی و استفاده از سیستم های هشدار زمین لرزه و سونامی، بعنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه، پیچیدگی زیاد پدیده زمین لرزه و عدم تخمین صحیح بزرگی زمین لرزه در ثانیه های اول پس از وقوع، منجر به تخمین اشتباه ارتفاع سطح امواج سونامی توسط سیستم هشدار سریع و لذا عدم تخلیه کامل مناطق تحت نفوذ امواج گردیده بود. این خود اهمیت و ضرورت توجه ویژه به پدیده زمین لرزه، بعنوان چشمه ایجاد کننده سونامی و ورود جدی مراکز پژوهشی فعال در حوزه زلزله به بحث راه اندازی سیستم های هشدار سریع زمین لرزه و سونامی را بیش از پیش آشکار می سازد.

در این نشست ضمن ارائه گزارش مختصری از عملیات لرزه نگاری موفقیت آمیز اخیر پژوهشگاه در زون فرورانشی مکران واقع در جنوب شرق ایران، که با همکاری دانشگاه های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) و حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گرفت، بر ضرورت همکاری مشترک پژوهشگاه و دانشگاه توهوکو جهت راه اندازی سیستم هشدار سریع سونامی در این زون تاکید گردید.