برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با رویکرد” مدرسه ایمن – ‌جامعه تاب آور” در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور دکتر محمد کاظم جعفری رییس پژوهشگاه، دکتر کامبد امینی حسینی رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه، مهندس اکبرپور معاون آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، مهندس دهقان معاون سازمان دانش آموزی و مدیران بحران استان های همدان، گلستان، قزوین، کرمان و اصفهان در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه؛ در خصوص ویژگی های مانور سال جاری در مدارس و چگونگی گسترش آن به سطح جوامع محلی و مردمی که در نزدیکی مدارس زندگی می کنند، توضیحاتی ارائه نمود.

دکتر کامبد امینی حسینی با تشریح تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه توسط کمیته راهبری، چگونگی اجرای مانور امسال با “رویکرد مدارس ایمن و جامعه تاب آور” را ارائه نمود و اظهار داشت: مانور امسال با رویکرد محله محور، ‌تنها در دو محله از تهران و یک محله در مرکز استان های منتخب (همدان، قزوین، گلستان، کرمان و اصفهان) اجرا خواهد شد و پس از تحلیل چگونگی اجرا و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی، در یک افق ده ساله به تدریج در سطح تمامی محله های کشور به منظور ارتقای آمادگی اقشار مختلف جامعه و با مشارکت اهالی محل برگزار خواهد شد. در سایر مدارس نیز مانور سال جاری مطابق روال سال های گذشته برگزار می شود.

در ادامه مهندس اکبرپور؛ ضمن اشاره به مخاطرات طبیعی موجود در کشور، ضرورت توجه به بحث آموزش برای مواجهه با بحران های طبیعی و اهمیت ایجاد فرهنگ ایمنی در برابر سوانح به خصوص در سطوح محلی را مورد تاکید قرار داد. وی مانور را یکی از بهترین بسترها برای وارد شدن در حوزه آموزش دانست و افزود: برای اجرا و عملیاتی کردن مانور و آموزش اقشار مختلف جامعه، می بایست همه سازمان های مسئول، از جمله شهرداری ها و دستگاه های دولتی مرتبط مشارکت نمایند و این آموزش ها را به صورت مستمر و دائم ارائه کنند.

معاون آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت:گزارش اجرای این مانور به دفتر ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورای مدیریت بحران کشور ارسال خواهد شد تا با دستور ایشان فرایند آموزش و مشارکت مردم درکاهش ریسک زلزله در جامعه نهادینه گردد و بتوان خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله را به حداقل رساند.

مهندس دهقان؛ معاون سازمان دانش آموزی از جمله مدعوین در این جلسه بود که برگزاری مانور سراسری را پروژه ای ملی و حتی فرا ملی ارزیابی کرد و گفت: یکی از ماموریت های سازمان دانش آموزی، ارائه آموزش هایی است که در اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی مورد نیاز می باشد. وی با اشاره به موضوع ایمنی دانش آموزان به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر سوانح طبیعی همچون زلزله گفت: این امر مهم باعث شده وزارت آموزش و پرورش به صورت خاص به مبحث مانور توجه نماید. وی همچنین از ارسال و ابلاغ دستورالعمل اجرایی هفدهمین مانور با امضای معاون وزیر آموزش و پرورش به مدیران آموزش و پرورش کل کشور خبر داد.

دکتر محمد کاظم جعفری؛ رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز ضمن بیان اهمیت مانور، لزوم شکل گیری فعالیت مستمر در این حوزه به ویژه در جامعه دانش آموزی را مورد تاکید قرار داد. وی همکاری های گستردۀ بین سازمانی در راستای هم افزایی اقدامات اجرایی در مواجهه با زلزله را بسیار حائز اهمیت خواند و از این که این مانور، فضای مساعدی برای انجام همکاری های صمیمانه مهیا نموده است، آن را فرصت مناسبی برای هم افزائی فعالیتها در این حوزه برشمرد.

در ادامه این جلسه بحث و تبادل نظر بین شرکت کنندگان در خصوص فرایند اجرای مانور صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با پیام”مدارس ایمن –جامعه تاب‌آور” در هشتم آذر ماه سال جاری در مدارس سراسر کشور و با مشارکت اهالی چند محله به طور همزمان،‌ با به صدا در آمدن زنگ زلزله و ایمنی برگزار خواهد شد.