برگزاری چهارمین دوره آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله»

چهارمین دوره آموزشی- تخصصی « مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» با هدف گسترش دانش مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری در کشور با حضور فرمانداران شهرهای استان کرمان، زنجان و سمنان در پژوهشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ این کارگاه، ­پیش تر در طی سه دوره و با همکاری مشترک سازمان مدیریت بحران کشور و پژوهشگاه اجرا شده بود و چهارمین دوره آن نیز با حضور فرماندارانی از شهرهای استان کرمان، زنجان و سمنان در روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد.
مراسم آغازین دوره با سخنان دکتر بهنام سعیدی؛ معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور و دکتر محمد کاظم جعفری رئیس پژوهشگاه با تاکید بر نقش آموزش به عنوان بهترین شیوه ارتقای شاخص بهره­ وری در حوزه مدیریت بحران همراه گردید.
سپس بخش آموزشی کارگاه با سخنرانی دکتر کامبد امینی حسینی؛، رئیس پژوهشکده مدیریت بحران و خطرپذیری شروع شد و در ادامه، مدرسین دیگر: مهندس مرتضی اکبرپور؛ معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، دکتر محمدرضا قایمقامیان؛ رئیس هسته مطالعاتی هشدار سریع پژوهشگاه، ، دکتر مرتضی بسطامی؛ عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه، دکتر انوشیروان انصاری مدیر گروه تجهیزات پژوهشگاه و عضو هیات علمی پژوهشکده زلزله شناسی، دکتر ابراهیم حق شناس؛ معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه و عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک و مهندس محمدفرید لطیفی؛ معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران، مباحثی را در محورهای زیر ارائه کردند:
نقشه راه و طرح جامع مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری در برابر زلزله در کشور؛
ارائه ساختار پیشنهادی سازمان مدیریت بحران کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی؛
آسیب پذیری ساختمان ها و زیرساخت ها در برابر زلزله؛
تحلیل خطرزلزله با رویکرد مدیریت جامع بحران؛
شناخت وضعیت خطر و هشدار سریع زلزله در ایران؛
ظرفیت سازی و ارتقای آمادگی جوامع محلی در برابر زلزله؛
تشریح موضوعات مرتبط با بازسازی و مدیریت سوانح.

در این دوره آموزشی، مدعوین علاوه بر شرکت در کارگاه، از بخش ­های مختلف پژوهشگاه بازدید نمودند و در پایان نقطه نظرات خود در خصوص چالش ­های کاهش ریسک و مدیریت بحران سوانح را رائه و راهکارهای بهبود وضعیت موجود در حوزه­ های مرتبط را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.