کنفرانس بین المللی (see7) در دومین روز خود کارگاهی با محوریت مبحث اندرکنش خاک – سازه روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت در سال همایش برج میلاد با حضور پژوهشگران داخلی از دانشگاه های برجسته کشور برگزار شد.
این کارگاه پاسخگویی به سه چالش اصلی در این حوزه را در دستور کار خود قرارداد. در ابتدا دکتر قناد از دانشگاه صنعتی شریف به تعریف مسئله اندرکنش خاک- سازه پرداخت و سپس زوایای مختلف اهمیت این پدیده را در حوزه های خطی و غیر خطی تبیین نمود و در پایان تاکید نمود؛ جهت تعیین میزان اهمیت پدیده باید نگاه ما به پارامترهای بی بعد سیستم باشد.
دربخش دوم کارگاه دکتر بهنام فر دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص چگونگی مواجه با پدیده اندرکنش خاک- سازه باتوجه به دانش موجود به ایراد مقاله خود پرداخت و با مروری بر آیین نامه ها، نحوه در نظر گرفتن انعطاف پذیری بستر در زیر سازه را با استفاده از المانهای سنتی و میرا گر مورد بحث قرارداد و در پایان چشم انداز آینده ضوابط جدید تدوین آیین‏نامه‏های بین‏المللی در این حوزه را که در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه خواهد شد؛ را ترسیم نمود.
در پایان این کارگاه دکتر جهان خواه استاد‏یار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، نواقص دانش فعلی در حوزه اندرکنش خاک- سازه را مورد اشاره قرارداد و بیان نمود: این نواقص در حوزه کمبود ها در دانش موجود و اجرای آن تقسیم بندی می شود. در ادامه وی در این راستا با نقد برخی باورهای عمومی، مقاله خود را در دو حوزه سازه های متداول و سازه های خاص ادامه داد و تسریع نمود که نادانسته های ما در این حوزه چشم انداز وسیع پیش روی محققین قرارداده است.
دکتر جهان خواه عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک جهت تبیین بسیاری از مفاهیم پیچیده در مورد سیستم های خاک- سازه در قالبی معمولی‏، مدل ژلاتینی ساده راکه محصول پژوهشگاه می باشد برای مخاطبین، در بخش پایانی کارگاه ارائه نمود.