بزرگترین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور برگزار شد

هجدهمین مانور سراسری زلزله، در روز دوشنبه مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با به صدا در آمدن زنگ زلزله و ایمنی از رادیو سراسری به طور همزمان در تمامی مدارس کشور برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در ۱۲۰ هزار واحد آموزشی در ساعت ۱۰:۱۸ با به صدا درآمدن زنگ زلزله از رادیو سراسری بزرگترین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کشور را بطور همزمان برگزار کردند. این مانور به ابتکار پژوهشگاه بین المللی زلزله¬شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قریب به دو دهه است که در مدارس کشور برگزار می¬گردد. مهمترین هدف برگزاری این مانور، حساس سازی جامعه به خصوص قشر دانش آموز نسبت به خطر وقوع زلزله و تبعات آن در کشور و در کنار آن ارائه آموزش¬های مرتبط با پناهگیری و حفاظت از خود در زمان زلزله بوده است. با توجه به بازخوردهایی که از روند اجرای مانور در سال¬های گذشته دریافت شد، کمیته راهبری مانور تصمیم به توسعه برنامه مانور به سطح محلات مجاور مدارس گرفته است. در این فرایند جدید مدارس ایمن در برابر زلزله به عنوان پایگاه های محلی مدیریت بحران در سطوح محلی و واحدهای همسایگی عمل می نمایند. از این رو شعار مانور سال جاری “مدرسه ایمن – جامعه تاب¬آور” انتخاب شده است.
رئیس پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله هدف از برگزاری این مانور را ارتقای آمادگی و اقدام سریع و صحیح دانش آموزان هنگام رخداد زلزله مطرح کرد و گفت: دانش آموزان ضمن حفظ آرامش در زمان وقوع زلزله اقدام به پناهگیری صحیح و دوری از اجزای غیر سازه ای خطرناک نموده و در مناطق امنی که قبلا از طریق آموزش گرفته اند، پناهگیری نمودند. کامبد امینی حسینی افزود: علاوه بر آموزش و آماده سازی دانش آموزان و کادر مدرسه، در برخی محله ها مردم محله نیز در این فرایند مشارکت داشتند.
مانور جامعه محور سال جاری به صورت پایلوت در تهران و مراکز تمام استان ها (هر استان یک مدرسه) برگزار گردید و پس از ارزیابی بازخوردهای آن برای سال های بعد به تدریج گسترش خواهد یافت در مانور امسال تعدادی از مدارس ایمن از نظر سازه ای انتخاب شده اند و اجزای غیرسازه ای آنها (نظیر شیشه، کمد و …) بهسازی گردیده اند تا خطرات ناشی از آسیب اجزای غیرسازه ای به حداقل برسد. در این مدارس آموزش¬های لازم به دانش آموزان و ساکنین محدوده اطراف مدرسه داده شده است و گروه هایی با حضور داوطلبان محلی و دانش آموزان در قالب گروه های سبز، سفید و قرمز ایجاد شده اند که هر یک در زمان قبل و بعد از زلزله وظایفی را به عهده می¬گیرند. همچنین نقشه شناسایی نقاط خطرناک و امکانات مناسب در سطح محل با مشارکت ساکنین اطراف مدرسه تهیه شده است. در داخل مدرسه نیز اقلام مورد نیاز برای امداد و نجات و اسکان اضطراری تهیه و نگهداری می¬شود. در روز مانور و با به صدا درآمدن آژیر زلزله، دانش آموزان پس از پناهگیری به تدریج از کلاس ها خارج شده و در حیاط مدرسه مستقر گردیدند همچنین ساکنین محل نیز همزمان از منازل خود خارج شده و به مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران محلی مراجعه و در انجام امور مرتبط با امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری، رسیدگی به اوضاع محله و مواردی که از قبل تعیین شده است مشارکت کردند. در سایر مدارس کشور نیز امسال مانور زلزله و ایمنی مشابه با سال های قبل با محوریت دانش آموزان و با موضوع پناه گیری و خروج اضطراری برگزار شد.
همچنین برای اولین بار و با هماهنگی کمیته راهبری مانور، مانور ایمنی مدارس در کشورهای افغانستان و پاکستان با مشارکت یونسکو بصورت پایلوت برگزار گردید.