فرم جستجوپروژه ها۲

عنوان پروژه مجري کارفرما تاريخ شروع پروژه
پشتیبانی فنی و نظارت بر ساخت گونه های منتخب اسکان منصوری بابک UNDP 1401/08/11
مطالعات آزمایشگاهی تعمیر ساختمان های آسیب دیده از زلزله بهار امید سازمان برنامه و بودجه کشور 1401/01/29
مطالعات پایش لرزه ای سایت نیروگاه اتمی بوشهر BNPP2,3 تاتار محمد شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر 1400/12/16
مطالعات پایش لرزه ای سایت نیروگاه اتمی بوشهر در سال 99 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1400/09/03
مطالعات پایش لرزه ای سایت نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1400 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1400/09/03
بهره برداری از شبکه شتابنگاری سد کرخه زعفرانی حمید شرکت تولید بهره برداری سد نیروگاه کرخه برق آبی 1400/03/14
به روز رسانی آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت گودرزی محمدعلی شرکت ملی نفت ایران 1399/12/15
جانمایی نقاط امن جهت تخلیه و اسکان اضطراری برای مواقع بحران در شهرستان های ری و شهریار استان تهران امینی حسینی کامبد استانداری تهران 1399/12/04
تدوین راهنمای تحلیل ریسک ناشی از سوانح طبیعی کلانتری افشین سازمان برنامه و بودجه کشور 1399/10/09
امکان سنجی دیرینه لرزه شناسی مستقیم در گستره تهران بزرگ عباسی محمدرضا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 1399/09/05
تهیه و راه اندازی سامانه هشدارسریع زلزله در سدهای کشور انصاری انوشیروان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 1399/08/28
ریشه یابی علل ارتعاش فونداسیون توربین بخار واحد 2 نیروگاه شهید بهشتی لوشان و ارائه راه حل جهت کاهش آن واثقی اکبر شرکت تولید نیروی برق لوشان 1399/07/23
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای و شتابنگاری برای تهیه داده های پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1399/06/10
انجام آزمایش ارتعاش محیطی و پردازش داده های شبکه شتابنگاری سد ازگله داودی محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1399/02/17
بررسی تجربی اثر بارهای ناشی از عبور وسائل نقلیه بر اتصالات لوله گاز رسانی محمدی مجید شرکت گاز استان البرز 1399/01/24
راهنمای طراحی پلهای دارای جداساز لرزه ای کلانتری افشین سازمان برنامه و بودجه کشور 1399/01/01
راهنمای مطالعات تعمیر ساختمانهای آسیب دیده پس از زلزله کلانتری افشین سازمان برنامه و بودجه کشور 1399/01/01
بررسی طرح های ارائه شده مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای مخازن آب شهر تهران گودرزی محمدعلی شرکت آب و فاضلاب استان تهران 1398/12/12
انجام مطالعات مربوط به پایش سلامت سازه ای پل طبیعت از طریق شناسایی مشخصات دینامیکی سازه و بروز رسانی مدل شبیه ساز رایانه ای پل متناسب با اندازه گیری های میدانی گودرزی محمدعلی شرکت نوسازی عباس آباد 1398/12/07
مطالعات فاز شناخت و تحلیل جزئیات توسعه نرم افزار جامع مدیریت بحران زلزله شهر کرج کرکوتی احسان شهرداری کرج 1398/11/06
ارائه خدمات مشاوره و نظارت پروژه پایدارسازی زمین لغزشی روستای حسین آباد کالپوش شهرستان میامی موسوی سید مجتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان 1398/11/03
مطالعه، طراحی، تامین استیجاری و نصب و راه اندازی یک شبکه لرزه نگاری مطالعاتی20 ایستگاهی و یک پروقیل لرزه ای 10 ایستگاهی به منظور پایش و شناسایی گسل های فعال در مجاورت ساختگاه نیروی اتمی بوشهر تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1398/02/01
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای درایستگاه های شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1398/01/01
خدمات مشاوره طراحی لرزه ای خطوط انتقال فاضلابرو با قطر 1000 میلیمتر و بالاتر مناطق 21، 22 و جنوب غرب تهران و تهیه ویرایش دوم دستوالعمل طراحی لرزه ای خطوط و مجاری فاضلاب بسطامی مرتضی شرکت فاضلاب تهران 1397/12/14
جمع آوری، پردازش وتفسیر داده های شبکه لرزه نگاری سد مخزنی ژاوه و مطالعه و بررسی پارامترهای زلزله شناسی منطقه سد معهود مجید شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1397/09/20
بهره برداری از شبکه لرزه نگاری و انجام مطالعه و بررسی پارامترهای زلزله شناسی، مدل سازی تنش های ناشی از بار مخزن و اثر حوزه نزدیک در طرح سد و نیروگاه سردشت معهود مجید شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1397/05/06
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای و شتابنگاری برای تهیه داده های پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1397/01/15
صلاح ، راه اندازی و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد و نیرو گاه کرخه تاتار محمد شرکت سهامی آب و برق خوزستان 1396/10/25
مطالعه لرزه نگاری و عملکرد شبکه لرزه ای گستره سد مسجد سلیمان تاتار محمد شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1396/10/11
مطالعات شناسایی سیستم سد دز بر اساس آزمایش ارتعاش محیطی داودی محمد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 1396/10/11
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1396/10/07
مطالعه و ارزیابی طرح بهسازی تیپ ساختمانهای 2 طبقه مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1396/09/28
برداشت و پردازش داده های شبکه لرزه نگاری سدونیروگاه گتوندعلیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/01/17
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در گستره سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1393/12/17
مطالعه، طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه پایش لرزه ای نیروگاه اتمی بوشهر انصاری انوشیروان شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 1393/07/01
مطالعات مقاوم سازی دانشکده فنی دانشگاه ایلام محمدی مجید دانشگاه ایلام 1393/06/22
طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دستگاه هشداردهنده و قطع درهنگام زلزله انصاری انوشیروان شرکت گاز استان تهران 1393/01/19
مطالعات ریزپهنه بندی خطر لرزه ای و مدیریت بحران شهر ساری جعفریان یاسر وزارت راه و شهرسازی مازندران 1391/06/20