فرم جستجوپروژه ها۲

فعال
عنوان پروژه مجري کارفرما تاريخ شروع پروژه
آزمایش اتصال تیر به ستون پروژه فرانمای ایران (آیمکس) بسطامی مرتضی مجتمع عمرانی ایرانشهر 1397/04/26
تدوین راهنمای ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها پس از زلزله حسینی هاشمی بهرخ سازمان برنامه و بودجه کشور 1397/04/25
انجام خدمات مطالعه کیفی آسیب پذیری لرزه ای خطوط فاضلابرو با قطر 1000 میلیمتر و بالاتر شهر تهران بسطامی مرتضی شرکت فاضلاب تهران 1397/02/05
صلاح ، راه اندازی و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد و نیرو گاه کرخه تاتار محمد شرکت سهامی آب و برق خوزستان 1396/10/25
مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه مرکز تولید و توسعه رادیو داروی ایران زعفرانی حمید شرکت پارس ایزوتوپ 1396/10/17
مطالعه لرزه نگاری و عملکرد شبکه لرزه ای گستره سد مسجد سلیمان تاتار محمد شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1396/10/11
مطالعات شناسایی سیستم سد دز بر اساس آزمایش ارتعاش محیطی داودی محمد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 1396/10/11
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1396/10/07
مطالعه و ارزیابی طرح بهسازی تیپ ساختمانهای 2 طبقه مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1396/09/28
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای و سامانه شتابنگاری برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1396/01/05
جمع آوری ،پردازش وتفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1396/01/01
مطالعات برداشت مشخصات لرزه ای گسل های منطقه مکران مختاری محمد سازمان برنامه و بودجه 1395/12/01
تهیه طرح جامع کاهش خطر پذیری لرزه ای و مدیریت بحران شهر کرج قائمقامیان محمدرضا شهرداری کرج 1394/12/27
بهره برداری از شبکه لرزه نگاری و انجام مطالعه و بررسی پارامترهای زلزله شناسی، مدل سازی تنش های ناشی از بار مخزن و اثر حوزه نزدیک در طرح سد و نیروگاه داریان معهود مجید شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/06/31
برداشت و پردازش داده های شبکه لرزه نگاری سدونیروگاه گتوندعلیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/01/17
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در گستره سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1393/12/17
مطالعه، طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه پایش لرزه ای نیروگاه اتمی بوشهر انصاری انوشیروان شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 1393/07/01
مطالعات مقاوم سازی دانشکده فنی دانشگاه ایلام محمدی مجید دانشگاه ایلام 1393/06/22
طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دستگاه هشداردهنده و قطع درهنگام زلزله انصاری انوشیروان شرکت گاز استان تهران 1393/01/19
مطالعات ریزپهنه بندی خطر لرزه ای و مدیریت بحران شهر ساری جعفریان یاسر وزارت راه و شهرسازی مازندران 1391/06/20
خاتمه
عنوان پروژه مجري کارفرما تاريخ شروع پروژه تاريخ پايان پروژه
مطالعات و آزمایشات دینامیک خاک سد پارسیان داودی محمد 1396/12/15 1397/12/14
بهره برداری از شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه سردشت حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/03/16 1396/03/16
خدمات کارشناسی و تخصصی برای بازنگری تفسیر دستور‌العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان های موجود و بازنگری راهنمای طراحی و اجرای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در ساختمان ها كلانتری افشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1394/09/01 1396/03/01
آموزش و آماده سازی یکی از مدارس کابل امینی حسینی کامبد یونسکو 1396/02/07 1396/02/14
خدمات مشاوره بررسی وضع موجود ساختمان و انجام محاسبات، طراحی ، تهیه نقشه اجرایی نظارت کارگاهی کلیه مراحل بهسازی لرزه ای مسجد چهارده معصوم (ع) سروقدمقدم عبدالرضا ستاد کل نیروهای مسلح 1395/2/20 1395/3/20
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری طرح سد مخزنی ژاوه حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/07/04 1395/07/04
تدوین بازنگری تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه 361 كلانتری افشین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 1393/08/11 1395/02/10
جمع آوری ، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه های سد و نیرو گاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1391/08/07 1394/12/29
برداشت و پردازش داده های شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1392/09/04 1394/12/29
مطالعه،طراحی،تامین استیجاری،ساخت،نصب و راه اندازی سامانه پایش لرزه ای و سامانه شتابنگاری برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای 1393/11/09 1394/11/09
مطالعات تحلیل خطر و اثرات ساختگاهی برای تهیه داده های پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 انصاری انوشیروان شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای 1393/12/17 1394/10/17
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در گستره سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد سازمان آب و برق خوزستان 1391/02/24 1394/06/31
تامین و نصب شتابنگار سد هیروی انصاری انوشیروان شرکت نوآوران سراج ابزار 1394/02/08 1394/05/08
مطالعات میکروترمر پروژه ریزپهنه بندی شهرستان ارومیه حق شناس ابراهیم شرکت مهندسی صحرا کاوه 1389/04/31 1394/03/20
انجام آزمایش دستگاه شتابنگار ساخت شرکت ایتالیایی Sare انصاری انوشیروان شرکت مهندسین مشاور لرزه ساخت ساوالان 1393/12/11 1394/03/10
طراحی، نصب و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری موقت استان ایلام متقی علی اصغر معاونت عمرانی استانداری ایلام 1393/09/24 1394/02/24
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری طرح سد مخزنی ژاوه حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1393/02/02 1394/02/01
انجام آزمایش ارتعاش محیطی در ساختمان مرکزی شماره (1) شرکت ملی نفت ایران بهار امید شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 1393/12/17 1394/01/17
مطالعات تکمیلی ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر کرج حق شناس ابراهیم شهرداری کرج 1392/12/24 1393/12/25
بررسی لرزه زمین ساخت در گستره سد و نیروگاه گتوند به کمک تحلیل خرد زمین لرزه های ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری متراکم تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390/12/14 1393/12/14
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه داریان حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1392/12/01 1393/12/01
بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرورق های دارای جان موجدار گودرزی محمدعلی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 1393/03/14 1393/10/14
مطالعات تهیه داده های لرزه ای مورد نیاز جهت طراحی سازه نیروگاه اتمی دارخوین انصاری انوشیروان شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1392/03/23 1393/10/08
انجام اندازه گیری امواج لرزه ای و ارتعاشات محیطی در ساختمانهای عالی قاپو، سی و سه پل و ساختمان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا تاتار محمد مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 1393/08/14 1393/09/14
بررسی عملکرد ساختمانها و تاسیسات زیربنایی و عملکرد صنعت بیمه در زلزله مرداد 1391 آذربایجان شرقی بسطامی مرتضی پژوهشکده بیمه 1392/02/09 1393/09/09
بررسی و مطالعه خطر زمین لغزش در محدوده طرح موزه زلزله حق شناس ابراهیم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران 1393/06/31 1393/08/31
برآورد پارامترهای دینامیکی مصالح خاکی ساختگاه پل خلیج فارس داودی محمد شرکت مشاور ساحل 1392/01/01 1393/06/31
تدوین راهنما ودسنورالعمل طراحی لرزه ای شبکه وخطوط فاضلابرو براساس استاندارد ها و آیین نامه های بین المللی و بومی سازی آنها بسطامی مرتضی شرکت آب و فاضلاب استان تهران 1391/09/20 1393/05/20
انجام مطالعات و طراحی بهسازی لرزه‏ای ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ضیایی فر منصور دانشگاه تربیت مدرس 1392/08/12 1393/04/12
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری سد آزاد (سال92) حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1392/04/02 1393/04/02
بررسی اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر رفتار قاب میانپر محمدی مجید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1392/01/28 1393/01/28
طراحی ، نظارت بر اجرا و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه سردشت حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1391/03/20 1392/11/20
آزمایشهای نیروگاه اتمی دارخوین داودی محمد شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1391/01/01 1392/09/30
مطالعات لرزه خیزی و برآورد خطر زلزله در ساختگاه طرح هتل فرشته پاسارگاد انصاری انوشیروان شرکت هتل فرشته پاسارگاد 1392/07/17 1392/09/02
مطالعات ریز پهنه بندی و ژئوتکنیک لرزه ای در شهرهای اراک و داود آباد حمزه لو حسین استانداری استان مرکزی 1391/02/03 1392/08/31
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری سد داریان حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1391/05/01 1392/05/01
مطالعات ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در شهر کرج حق شناس ابراهیم شهرداری کرج 1390/09/03 1392/03/30
انجام خدمات مشاوره ژئوفیزیک جهت مطالعات لرزه نگاری درون چاهی نیروگاه دارخوین جوان دولویی غلام شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1390/09/19 1392/02/01
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات از شبکه لرزه نگاری سد مخزنی آزاد حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390/11/01 1391/11/01
تعیین مشخصات دینامیکی سر درب ساعت، سردرب باب السلام و بنای دارالسیاده حرم مطهر حضرت رضا (ع) حسین زاده نقدعلی آستان قدس 1391/07/13 1391/10/13
مطالعه نحوه اجرای پوشش بتنی لوله های گاز جهت عبور از رودخانه ها و مسیل ها واثقی اکبر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1391/02/09 1391/10/09
بررسی پارامترهای طراحی و ارائه طیف طرح در ساختگاه سد و نیروگاه داریان زارع مهدی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1391/08/21 1391/09/30
مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری در برابر زلزله (با تاکید بر پناهگیری) پارسی زاده فرخ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1390/09/09 1391/09/09
انجام عملیات بهسازی شبکه لرزه ای نیروگاه اتمی دارخوین انصاری انوشیروان شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1390/09/19 1391/06/19
ارائه خدمات علمی و مطالعات لرزه نگار ساختگاه طرح چشمه نورایران حق شناس ابراهیم پژوهشگاه دانش های بنیادین 1391/03/17 1391/04/17
جمع آوری ،پردازش وتفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390/04/06 1391/04/06
جمع آوری ، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه سد مخزنی ژاوه حمزه لو حسین شرکت منابع آب و نیروی ایران 1389/10/01 1391/04/01
مطالعات رفتار لرزه ای مخزن کامپوزیتی 5000 متر مکعبی گرمدره کرج بهار امید شرکت آب و فاضلاب استان البرز 1391/03/16 1391/03/31
مطالعات تکمیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیروگاه اتمی دارخوین انصاری انوشیروان شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1390/01/29 1391/01/29
پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های لرزه نگاری سایت نیروگاه دارخوین زعفرانی حمید شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1390/01/29 1391/01/29
آزمایشهای سه محوری سیکلی و ستون تشدید بر روی نمونه های میدان نفتی یادآوران داودی محمد شرکت ماندرو 1390/11/15 1390/12/29
آزمایشهای سه محوری سیکلی و ستون تشدید بر مصالح چشمه سد رودبار لرستان داودی محمد شرکت مهندسی توسعه آب تابان 1390/06/02 1390/11/02
مطالعات توموگرافی ژئوفیزیک در گالری چشمه بل سد و نیروگاه داریان جوان دولویی غلام شرکت توسعه منابع آب و نیرو 1390/07/25 1390/10/25
برداشت داده های لرزه نگاری تونل نهاوند و منطقه دلیجان و ثبت داده های لرزه ای جوان دولویی غلام موسسه ژئوفیزیک 1390/08/10 1390/10/10
مدل جنبش زمین Earthquake Model of Middle East (EMME) امینی حسینی کامبد,تسنیمی عباسعلی,حسامی آذر خالد,حمزه لو حسین,زارع مهدی,منصوری بابک موسسه مطالعات زلزله شناسی سوئیس 1390/03/01 1390/08/30
انجام خدمات آزمایش های دینامیک خاک نیروگاه اتمی دارخوین داودی محمد شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی 1390/04/08 1390/08/08
امکان سنجی بکارگیری فناوری های نوین در فرایند بهسازی و مقاوم سازی ابنیه فنی حمل و نقل بهار امید پزوهشکده حمل و نقل وزارت راه 1389/03/24 1390/06/24
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد سازمان آب برق خوزستان 1389/11/12 1390/05/12
بهینه سازی طراحی و ساخت بلوک های مهار واثقی اکبر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1389/05/04 1390/05/04
مطالعات ژئوفیزیک در مجاورت تونل خالنجه جوان دولویی غلام شرکت ناودیس راه 1390/01/21 1390/04/21
دستور العمل انجام مطالعات ژئوفیزیک پروژه های راه سازی حق شناس ابراهیم پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه امور ترابری 1388/08/17 1390/02/17
جمع آوری پردازش وتفسیر اطلاعات لرزه ای سد و نیروگاه گتوند علیا 4 تاتار محمد شرکت منابع آب و نیروی ایران 1388/01/29 1390/01/29
جمع آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه شبکه لرزه ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد شرکت سهامی آب و برق خوزستان 1387/11/12 1389/11/12
تعیین مشخصات دینامیکی بنای تاریخی برج نقاره خانه حرم امام رضا به کمک آزمایشهای ارتعاش محیطی حسین زاده نقدعلی آستان قدس رضوی 1389/07/17 1389/10/17
اندازه گیری و پردازش دامنه امواج ناشی از عملیات آتشباری کارخانه سیمان نیزار قم و تأثیر آن بر خطوط لوله انتقال گاز جوان دولویی غلام شرکت سیمان نیزار قم 1389/08/01 1389/09/30
مطالعات ژئوفیزیک و نوفه سنجی سایت آزمایشگاه نانو حمزه لو حسین شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران (کفا) 1389/03/31 1389/05/31
مطالعات پهنه بندی خطر زمین لرزه و سونامی در پایانه نفتی شمال زارع مهدی شرکت پایانه های نفتی ایران 1388/09/09 1389/05/09
پهنه بندی خطر انفجار و خطر لرزه ای حاصله در ایران انصاری انوشیروان مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل (دانشگاه مالک اشتر) 1388/02/05 1389/05/05
محاسبه رابطه کاهندگی برای انفجارات در ایران زارع مهدی مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل (دانشگاه مالک اشتر) 1388/02/05 1389/05/05
تعیین ضرایب بزرگنمایی ساختگاه و استخراج توابع شکنندگی و روابط برآورد تلفات انسانی در اثر زلزله قائمقامیان محمدرضا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 1387/12/13 1389/04/13
تعیین ضرایب بزرگ نمایی ساختگاه و استخراج توابع شکنندگی و تلفات انسانی در اثر زلزله برای ساختمانهای شهر تهران قائمقامیان محمدرضا سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران 1387/12/13 1389/04/13
جمع آوری پردازش وتفسیراطلاعات لرزه ای سد ونیروگاه گتوندعلیا 3 تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیرو 1388/01/01 1388/12/28
تهیه و تدوین مشخصات فنی به منظور بهسازی تدریجی مدارس مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1388/06/15 1388/12/15
دوره های آموزشی تحت عنوان اقدامات مناسب جهت پناه گیری در هنگام زلزله و توصیه های کلی در زمینه مقاوم سازی اقلام غیر سازه ای مهدویفر محمدرضا بیمارستان مهر تهران 1388/09/10 1388/11/10
طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد آزاد حمزه لو حسین شرکت توسعه منابع آب و نیرو 1387/02/24 1388/10/24
تهیه نقشه پهنه بندی پتانسیل روانگرایی درسواحل جنوبی کشور حق شناس ابراهیم پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری 1387/03/13 1388/09/13
مطالعات لرزه خیزی و پهنه بندی خطر زمین لرزه در جزیره خارک و ارزیابی روشها زارع مهدی شرکت پایانه های نفتی ایران 1387/07/01 1388/07/01
ثبت رویدادهای لرزه ای در منطقه بندر انزلی جوان دولویی غلام دانشگاه مالک اشتر 1387/12/15 1388/02/05
بازدیدهای مرتب ماهانه، برداشت و پردازش داده های شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1387/01/10 1388/01/10
مطالعه لرزه زمین ساخت، برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه سایت 3 پارس جنوبی جعفری محمدکاظم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 1384/06/01 1387/12/28
راهنمای طراحی و اجرای سیستمهای جدا ساز لرزه ای كلانتری افشین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 1387/03/13 1387/12/13
ارزیابی وضعیت موجود و ضوابط و معیارهای فنی بخش عمران كلانتری افشین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 1387/03/13 1387/12/13
تعیین حریم گسلها در ناحیه تلاقی با خطوط لوله در گستره شهر تهران زارع مهدی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 1387/07/23 1387/11/23
ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهای اجرایی امینی حسینی کامبد وزارت کشور 1387/01/17 1387/10/16
مطالعه زون گسلی بالا رود در شمال فرو بار دزفول سحابی فریدون شرکت نفت ایران 1385/09/19 1387/06/23
مطالعه ریز پهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک لرزه ای شهر بوشهر داودی محمد سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر بوشهر 1385/04/01 1387/03/31
مطالعات آزمایشگاهی سایت lng کنگان شفیعی علی مهندسین مشاور ساحل 1386/02/01 1387/02/31
مطالعه زمین شناختی و نوساختی به منظور شناسایی گسله های احتمالی در ساختگاه و نزدیکی محدوده منطقه درکه تهران عباسی محمدرضا قیاثوند 1386/11/16 1387/01/16
اندازه گیری ارتعاشات محیطی در ساختگاه دره ای سد شفا رود انزلی داودی محمد محمد تقی احمدی 1386/07/25 1386/08/28
مطالعه و محاسبه میزان جنبش شدید زمین در سنگ کف براساس ویژگی های لرزه ای (مطالعات تحليل خطر و ارائه طيف ويژه ساختگاه شهرداري بروجرد) زارع مهدی شهرداری بروجرد 1386/06/29 1386/08/17
مطالعات پهنه بندي خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنيک لرزه اي جزيره قشم و مطالعات ريز پهنه بندي ژئوتکنيک لرزه اي دو شهر قشم و درگهان حق شناس ابراهیم منطقه آزاد قشم 1385/01/01 1386/07/01
بازدیدهای مرتب ماهانه، برداشت و پردازش داده های شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1384/01/15 1386/01/15
آزمایشات ارتعاشی در محل فونداسیون دستگاه کمپرسور پتروشیمی لاله داودی محمد شرکت پتروشیمی لاله 1385/11/04 1385/12/04
طرح شناسایی گسل های زیر سطحی تهران مختاری محمد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران 1385/04/28 1385/10/29
قرارداد طراحی شبکه، نظارت بر حمل و نصب تجهیزات، بهره برداری و پردازش شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه گتوند تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1383/09/08 1385/09/09
قرارداد طراحی شبکه، نظارت بر حمل و نصب تجهیزات، بهره برداری و پردازش شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1383/08/23 1385/09/08
Seismicity Seismotectonics and Seismic Hazard Analysis of Dashkasan Area مختاری محمد شرکت ترکیه 1383/07/10 1385/06/31
آزمایشهای دینامیکی مصالح ریز دانه سد گتوند علیا شفیعی علی آب و نیروی ایران 1385/01/15 1385/05/15
مطالعه برآورد خطر زمین لرزه و ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه حرم مطهر امام رضا(ع) غفوری آشتیانی محسن سازمان عمران و توسعه حریم رضوی 1384/05/20 1385/03/20
مطالعات نو زمین ساختی و لرزه زمین ساختی فاز 6 پروژه بوعلی عباسی محمدرضا شرکت خدمات مهندسی شهر تهران 1384/12/28 1385/02/28
تهیه بروشور آموزشی مدیران برای یونسکو غفوری آشتیانی محسن یونسکو 1384/05/12 1384/12/24
ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر قم کمالیان محسن شهرداری قم 1383/04/09 1384/04/08
تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور ارتقای ایمنی در برابر خطر زلزله در تهران برای تهیه طرح جامع تهران جعفری محمدکاظم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1383/06/11 1384/03/11
تهیه و تدوین دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمانهای موجود حسینی هاشمی بهرخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1383/02/09 1383/11/09
دستور العمل تعیین ظرفیت باربری پلهای موجود راه و راه آهن بهنام فر فرهاد وزارت راه و ترابری 1382/04/01 1383/10/01
انجام مطالعات آزمایشگاهی شیرهای گاز قطع اتوماتیک بر روی میز لرزان وتر محمدقاسم شرکت پارسیان لوید 1383/07/20 1383/09/20
مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمان اداری ستاد و آتش نشانی سازمان صنایع دفاع حسینی هاشمی بهرخ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1382/04/30 1383/08/30
پشتیبانی تخصصی کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله تهرانی زاده محسن سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1382/10/17 1383/04/17
مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای شماره 1 و 2 عشقی ساسان شرکت مخابرات ایران 1382/06/24 1383/03/24
آزمایش ارتعاش محیطی و پردازش نگاشتهای ثبت شده در محل ساختمان جدید الاحداث پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی داودی محمد پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی 1383/02/05 1383/03/14
آزمایشهای بهسازی لرزه ای مدارس منطقه یک شهر تهران وتر محمدقاسم سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 1383/02/28 1383/03/04
خدمات بررسی وضعیت لرزه خیزی و ریسک خطر در منطقه پروژه اکتشاف طلا داشکسن مختاری محمد شرکت ریوتینتو مانینگ انداکسپلوریشن لیمیتد 1382/06/03 1382/08/19
مطالعات بهسازی لرزه ای سیزده باب مدرسه واقع در منطقه یک شهر تهران بهنام فر فرهاد سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور 1381/12/28 1382/07/28
خدمات مطالعات برآورد خطر زمین لرزه ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه مجتمع کارخانجات ایران خودرو قائمقامیان محمدرضا شرکت بیمه فردا 1381/12/21 1382/05/21
مطالعات برآورد خطر زلزله و آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی شیراز ناطقی الهی فریبرز شرکت سهامی پتروشیمی شیراز 1381/06/31 1382/03/13
خدمات مهندسی انجام مرحله اول شناسایی قنوات محدوده سایت فرودگاه امام خمینی جعفری محمدکاظم طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی 1381/05/27 1382/01/27
انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد مقاوم سازی ساختمانها و تاسیسات زیربنایی مهم تهرانی زاده محسن سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1381/09/01 1382/01/01
تهیه فیلم آموزشی زلزله و ایمنی کارکنان دولت پارسی زاده فرخ کمیته فرعی تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله 1380/01/01 1381/12/29
تهیه مواد آموزشی( برچسب) برای داخل وسایط نقلیه عمومی( اتوبوس و مترو) پارسی زاده فرخ کمیته فرعی تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله 1380/01/01 1381/12/29
ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی زلزله های اخیر در جوامع روستایی پارسی زاده فرخ کمیته فرعی تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله 1380/01/01 1381/12/29
تدوین امر آموزش عمومی در کارخانجات غفوری زرندی علیرضا کمیته فرعی تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله 1380/01/01 1381/12/29
مطالعات لرزه نگاری و زلزله شناسی در محدوده معدن و سد رسوبگیر مس سرچشمه زارع مهدی شرکت ملی صنایع مس ایران 1380/10/23 1381/06/23
بررسی آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات صنعتی پالایشگاه تهران غفوری آشتیانی محسن,ناطقی الهی فریبرز شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 1380/04/24 1381/04/23
مطالعات برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای مربوط به ساختگاه ساختمان مرکزی صنعت نفت جعفری محمدکاظم صندوق بازنشستگی صنعت نفت 1380/11/21 1381/04/21
انجام آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی اجزاء و اتصالات مربوط به سازه های پیش ساخته وتر محمدقاسم سازمان عمران بنیاد تعاون سپاه 1380/06/03 1381/04/03
انجام مطالعات برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه برج اداری بانک مرکزی جعفری محمدکاظم بانک مرکزی جمهوری اسلامی 1380/11/01 1381/03/01
انجام عملیات لرزه نگاری شکست مرزی 20 ایستگاه شتابنگاری استان بوشهر عسکری فرج اله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1380/12/22 1381/02/22
امور آموزش عمومی برای مقابله با زلزله پارسی زاده فرخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1379/11/15 1381/01/15
ارزیابی ایمنی ساختمان سفارت سوئد واثقی اکبر سفارت سوئد 1379/11/15 1381/01/15
مطالعات لرزه خیزی ساختگاه طرح بخش گاز سوز نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند کمالیان محسن شرکت مپنا 1380/08/02 1381/01/02
انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد مقاوم سازی ساختمانها و تاسیسات زیربنایی مهم تهرانی زاده محسن سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1380/09/01 1381/01/01
نیروگاه اتمی بوشهر جعفری محمدکاظم سازمان انرژی اتمی ایران 1377/11/26 1380/12/28
انجام مطالعات چگونگی شناسایی قنوات محدوده سایت فرودگاه امام (شناسایی) مختاری محمد طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی 1380/10/15 1380/12/15
آزمایشهای دینامیکی بر روی مصالح ریز دانه پی و هسته سد مخزنی نمرود شفیعی علی سازمان آب منطقه ای تهران 1380/09/28 1380/11/28
نظارت بر اجرای مطالعات تکمیلی مهندسی سایت نیروگاه اتمی بوشهر جعفری محمدکاظم شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای 1379/09/21 1380/10/21
مطالعات لرزه خیزی و ژئوتکنیک لرزه ای 910 هکتاری سایت عسلویه جعفری محمدکاظم شرکت صنایع پتروشیمی 1379/11/15 1380/07/15
انجام آزمایشات دینامیکی بر روی نمونه های اخذ شده از پی نیروگاه اتمی بوشهر داودی محمد شرکت مهاب قدس 1379/08/01 1380/04/01
عملیات ژئوسایزمیک درمسیر ساختگاه تونل آب برگلاب پژوهشکده ژئوتکنیک مهندسین مشاور تهران پادیر 1379/12/06 1379/12/26
مطالعات بهسازی وضع موجود شبکه آبرسانی بخش منتخبی از شهر تهران غفوری آشتیانی محسن شرکت آب و فاضلاب تهران 1378/12/15 1379/12/15
تهیه آئین نامه طراحی لرزه ای خطوط انتقال و شبکه گاز رسانی حسینی سید محمود شرکت ملی گاز ایران 1378/04/27 1379/10/30
مطالعات لرزه خیزی و تحلیل خطر زمین لرزه برای ساختگاه نیروگاه سهند زارع مهدی مهندسین مشاور قدس 1379/01/31 1379/02/31
تهیه پوسترهای خیابانی برای آمادگی در برابر زلزله پارسی زاده فرخ کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 1378/01/01 1378/12/29
برنامه آموزشی جهت سبک سازی ساختمانها ناطقی الهی فریبرز کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 1378/01/01 1378/12/29
مطالعات لرزه خیزی و ژئوتکنیک لرزه ای استان لرستان جعفری محمدکاظم سازمان مسکن و شهرسازی لرستان 1377/06/30 1378/12/29
لرزه زمین ساخت و هندسه دگرریختی البرز مرکزی- خاوری با نگرشی بر گستره ‏های دارای پیشینه لرزه‏ خیزی عباسی محمدرضا کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 1378/01/01 1378/12/29
اندازه گیری ارتعاشات موجود در محل واحدهای 5 و 6 نیروگاه منتظرالقائم تیو مهران,حسینی سید محمود شرکت فوسترویلر 1378/05/07 1378/06/07
مطالعه بهسازی لرزه ای هفت باب مدرسه واقع در منطقه یک شهر تهران سروقدمقدم عبدالرضا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1384/09/09 1378/03/26
مطالعات لرزه خیزی نیروگاه طبس حق شناس ابراهیم شرکت موننکو 1377/02/23 1378/03/06
آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی با دیوراهای پرکننده ناطقی الهی فریبرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1377/04/15 1377/12/28
ارائه روش تعیین آسیب پذیری لرزه ای پلها ناطقی الهی فریبرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1377/04/15 1377/12/28
زمین لغزه های ناشی از زلزله در ایران- مرحله اول البرز جعفری محمدکاظم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1377/04/15 1377/12/28
تهیه پوسترهای مقاوم سازی اقلام غیر سازه ای ناطقی الهی فریبرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1377/04/15 1377/12/28
ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم ارتفاع موجود ناطقی الهی فریبرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1377/04/15 1377/12/28
مطالعات زلزله خیزی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی جعفری محمدکاظم شرکت مپنا 1376/12/01 1377/12/28
انجام مطالعات ژئوتکنیک صحرایی آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قاطمیه قم جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی گروه عمرانی فاطمیه 1376/11/01 1377/12/28
مطالعات زلزله خیزی نیروگاه سیکل ترکییبی منتظر القائم جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی شرکت مپنا 1376/07/01 1377/07/31
روشهای مقاوم سازی و ایمن سازی تاسیسات در حال اجراء و طرحهای آتی در بخشهای تولید و انتقال برق کشور جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی شرکت توانیر 1376/07/01 1377/07/30
مطالعات لرزه خیزی نیروگاه فارس جعفری محمدکاظم شرکت مپنا 1377/02/01 1377/07/23
مطالعات لرزه خیزی نیروگاه شریعتی جعفری محمدکاظم شرکت مپنا 1377/02/01 1377/07/01
مطالعات زلزله خیزی نیروگاه نیشابور جعفری محمدکاظم شرکت مپنا 1377/02/01 1377/07/01
مطالعات لرزه سنجی یک ساختگاه نیكزاد خشایار پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی 1377/02/01 1377/05/01
خدمات مطالعات ژئوفیزیک ساختگاه و دریاچه سد گرمی رود میانه جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1376/04/01 1377/04/31
ارزیابی ایمنی تاسیسات موجود تولید و انتقال برق استان تهران در برابر زلزله جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی شرکت توانیر 1375/07/01 1377/01/01
بررسی و ارزیابی روش استقرار و نصب دستگاههای تجهیزات مکانیکی و صنعتی و دستگاهها و ماشین آلات سنگین کارگاهی نیكزاد خشایار وزارت صنایع 1375/12/01 1376/12/29
ارزیابی مقاومت لرزه ای و ایمنی صنایع مهم و حیاتی کشور در مقابل زلزله حسینی سید محمود وزارت صنایع 1375/12/01 1376/12/29
ارزیابی مجتمع مسکونی قوه قضاییه پژوهشکده سازه وزارت دادگستری 1376/04/01 1376/09/30
انجام تحقیقات درخصوص تعیین آسیب پذیری لرزه ای 13 بیمارستان تبریز ناطقی الهی فریبرز سازمان مسکن و شهرسازی تبریز 1375/09/01 1376/09/30
انجام نظارت عالیه بر روند مقاوم سازی لرزه ای ایستگاههای آتش نشانی ناطقی الهی فریبرز آتش نشانی تهران 1375/08/01 1376/08/30
انجام مطالعات ژئوتکنیک صحرایی آزمایشگاهی مجموعه تجاری مذهبی قشم جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی گروه عمرانی فاطمیه 1376/02/01 1376/07/30
تهیه دستورالعملهای رسانه ها در نحوه عملکرد قبل، زمان و بعد از زلزله آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
بررسی دیدگاههای روزنامه نگاران، امدادگران و مردم در مورد نقش رسانه ها در کاهش خطرات زلزله آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
تهیه نوار شعر و قصه زلزله برای کودکان آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
تهیه پوستر توصیه های ایمنی در برابر زلزله در مدارس آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
تهیه نوار آموزش زلزله در ادارات و خانواده آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
تهیه پوسترهای آموزشی خیابانی آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
تهیه پوستر زمان زلزله چیکار کنیم آموزش همگانی وزارت کشور 1375/01/01 1375/12/29
انجام مطالعات ژئوفیزیک شهرستان قزوین جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی شهرداری قزوین 1375/05/01 1375/12/28
مطالعه ایجاد توسعه بیمه فنی ساختمان ویسه یداله وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
راهنمای فنی مقاوم سازی ساختمانهای فولادی ناطقی الهی فریبرز وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
تدوین روش ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها ناطقی الهی فریبرز وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
تهیه پوستر آمادگی خانواده ها در برابر زلزله، تهیه کتاب" ز" مثل زلزله، تهیه و تولید فیلم مستند آموزش تخصصی ساختمان سازی صحیح و مقاوم در برابر زلزله، تهیه پوستر آموزش ادواری و پوستر توصیه های ایمنی برای ساختمانهای اداری پارسی زاده فرخ وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
تهیه فیلم ویدئویی آموزشی تخصصی پارسی زاده فرخ وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
طرح کاهش آسیب پذیری شهر تهران تهرانی زاده محسن,غفوری آشتیانی محسن وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
پهنه بندی لغزش لایه های زمین حق شناس ابراهیم,منتظرالقائم سعید,مهدویفر محمدرضا وزارت مسکن و شهرسازی 1374/01/01 1374/12/28
تهیه نقشه پهنه بندی قابلیت روانگرایی و احتمال روانگرایی شهر تهران کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین آزمایشگاه فنی مکانیک خاک 1373/08/01 1374/08/31
مطالعات زلزله شناسی جدید حرم مطهر حضرت امام خمینی پژوهشکده زلزله شناسی بنیاد مستضعفان 1374/06/25 1374/08/25
انجام آزمایش ارتعاش محیطی مخزن آب زابل شکیب حمزه جهاد سازندگی 1374/06/20 1374/08/20
مطالعات ژئوفیزیک سد ونیار کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1373/07/01 1374/06/31
انجام آزمایشات دینامیکی فونداسیون و مصالح هسته سد کرخه جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی شرکت آب و نیرو 1373/08/01 1374/06/30
انجام مطالعات ژئوفیزیک سد هرزه ورز کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1373/11/05 1374/05/31
انجام آزمایشات دینامیکی مصالح هسته سد گدارلندر پژوهشکده ژئوتکنیک شرکت منابع آب و نیروی ایران 1373/09/01 1374/03/31
خدمات مطالعات ژئوفیزیک سایت سد قلعه چای عجب شیر کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1373/05/18 1373/12/29
مطالعات علل گسیختگی شیبهای کوی ولیعصر تبریز و ارائه طرق پایدار سازی در نقاط با پتانسیل خطر کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین استانداری آذربایجان شرقی 1373/07/30 1373/12/29
انجام تحقیقات درخصوص چگونگی ایمن سازی فنی ایستگاههای آتش نشانی تهران در مقابل زلزله بر حسب آئین نامه 2800 ناطقی الهی فریبرز دفتر مطالعه و برنامه ریزی شهرداری تهران 1372/12/14 1373/12/28
مطالعات زمین لرزه شناسی زمین شناسی و ژئوتکنیکی جنوب شرق ایران پژوهشکده ژئوتکنیک معاونت عمرانی سیستان و بلوچستان 1372/12/14 1373/09/14
انجام آزمایشات تکمیلی دینامیک خاک و طرح کرخه جعفری محمدکاظم,کمک پناه علی شرکت آب و نیرو 1373/03/24 1373/06/31