فرم جستجوپروژه ها۲

عنوان پروژه مجري کارفرما تاريخ شروع پروژه
آزمایش اتصال تیر به ستون پروژه فرانمای ایران (آیمکس) بسطامی مرتضی مجتمع عمرانی ایرانشهر 1397/04/26
تدوین راهنمای ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها پس از زلزله حسینی هاشمی بهرخ سازمان برنامه و بودجه کشور 1397/04/25
انجام خدمات مطالعه کیفی آسیب پذیری لرزه ای خطوط فاضلابرو با قطر 1000 میلیمتر و بالاتر شهر تهران بسطامی مرتضی شرکت فاضلاب تهران 1397/02/05
صلاح ، راه اندازی و بهره برداری از شبکه لرزه نگاری سد و نیرو گاه کرخه تاتار محمد شرکت سهامی آب و برق خوزستان 1396/10/25
مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه مرکز تولید و توسعه رادیو داروی ایران زعفرانی حمید شرکت پارس ایزوتوپ 1396/10/17
مطالعه لرزه نگاری و عملکرد شبکه لرزه ای گستره سد مسجد سلیمان تاتار محمد شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1396/10/11
مطالعات شناسایی سیستم سد دز بر اساس آزمایش ارتعاش محیطی داودی محمد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 1396/10/11
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1396/10/07
مطالعه و ارزیابی طرح بهسازی تیپ ساختمانهای 2 طبقه مصالح بنایی سروقدمقدم عبدالرضا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1396/09/28
مطالعه و تامین استیجاری سامانه پایش لرزه ای و سامانه شتابنگاری برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2 تاتار محمد مهندسین مشاور افق هسته ای 1396/01/05
جمع آوری ،پردازش وتفسیر اطلاعات لرزه ای ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری سد و نیروگاه گتوند علیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1396/01/01
مطالعات برداشت مشخصات لرزه ای گسل های منطقه مکران مختاری محمد سازمان برنامه و بودجه 1395/12/01
تهیه طرح جامع کاهش خطر پذیری لرزه ای و مدیریت بحران شهر کرج قائمقامیان محمدرضا شهرداری کرج 1394/12/27
بهره برداری از شبکه لرزه نگاری و انجام مطالعه و بررسی پارامترهای زلزله شناسی، مدل سازی تنش های ناشی از بار مخزن و اثر حوزه نزدیک در طرح سد و نیروگاه داریان معهود مجید شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/06/31
برداشت و پردازش داده های شبکه لرزه نگاری سدونیروگاه گتوندعلیا تاتار محمد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1394/01/17
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در گستره سد و نیروگاه مسجد سلیمان تاتار محمد شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1393/12/17
مطالعه، طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه پایش لرزه ای نیروگاه اتمی بوشهر انصاری انوشیروان شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 1393/07/01
مطالعات مقاوم سازی دانشکده فنی دانشگاه ایلام محمدی مجید دانشگاه ایلام 1393/06/22
طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دستگاه هشداردهنده و قطع درهنگام زلزله انصاری انوشیروان شرکت گاز استان تهران 1393/01/19
مطالعات ریزپهنه بندی خطر لرزه ای و مدیریت بحران شهر ساری جعفریان یاسر وزارت راه و شهرسازی مازندران 1391/06/20