تغییر تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به ۱۷ لغایت ۱۸ بهمن ماه ۹۶ تغییر یافته است.