به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در راستای ارتقای نظام مدیریت بحران کشور و به منظور دستیابی به اهداف قانون مدیریت بحران و اسناد مصوب ذیل آن، توسعه همکاری‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود، در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدیریت بحران کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت بحران توسط آقای دکتر نامی رییس سازمان مذکور و آقای دکتر محمدحسن بازیار سرپرست پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله منعقد ‌گردید.

با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان در راستای کاهش ریسک و مدیریت بحران سوانح طبیعی از یک طرف و ظرفیت‌های علمی – تخصصی پژوهشگاه از سوی دیگر، گسترش همکاری‌ها و تعاملات این دو نهاد برای کاهش اثرات سوانح طبیعی و ارتقای ایمنی کشور در برابر مخاطرات طبیعی امری اجتناب‌ناپذیر است. این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل انجام تعاملات و همکاری‌های دوجانبه در راستای موضوعات ذیل در راستای حل مسائل مرتبط با مخاطرات طبیعی به صورت بومی و مبتنی بر مبانی مشترک منعقد ‌گردید.

زمینه‌های همکاری شامل موارد زیر می باشد:

۱-  انجام طرح‌های پژوهشی و هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه در راستای اجرای مفاد قانون مدیریت بحران کشور و کاهش تلفات و خسارات سوانح طبیعی؛

۲-  انجام مطالعات لازم در جهت مقاوم‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری مستحدثات با استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های پژوهشگاه؛

۳- مشارکت در ارتقای سامانه‌های پایش زلزله و توسعه سامانه‌های رصد آماری و پیش آگاهی زلزله برای تسهیل تصمیم‌گیری مدیران بحران کشور؛

۴- ایجاد سامانه جامع خطر حوادث و سوانح و زیرمجموعه‌های آن (نظیر سامانه ارزیابی سریع اثرات زلزله، سامانه هشدار سریع، سامانه نیازسنجی پس از رخداد سوانح و …) با توجه به توانایی‌های منحصر به فرد پژوهشگاه؛

۵- مشارکت در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش ریسک، مدیریت بحران سوانح (پیشگیری، آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی) و ارایه مشاوره‌های لازم به سازمان مدیریت بحران کشور

۶-.تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مختلف در زمینه پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی، ایمن‌سازی مستحدثات و مدیریت بحران؛

۷- مشارکت در تهیه اسناد و راهنماهای ارتقای آمادگی در برابر سوانح و گسترش مانورهای سالانه زلزله و ایمنی با رویکرد محله‌محور در قالب برنامه “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” که با محوریت پژوهشگاه هر ساله اجرا می‌شود؛

۸- استفاده از ظرفیت بین‌المللی پژوهشگاه در راستای بهره‌مندی از دانش و منابع کشورها و نهادهای خارجی برای تقویت نظام مدیریت بحران کشور و ارایه خدمات به کشورهای همسایه؛

۹- تهیه اطلس ملّی مخاطرات زلزله و زمین لغزش و مشارکت در شناسایی خطر زلزله در کشور و منطقه با تأکید بر گسل‌های مشترک با کشورهای همسایه؛

۱۰- توسعه فنّاوری های بروز و مدرن در کشور همگام با کشورهای توسعه‌یافته به منظور کاهش ریسک سوانح و توانمندسازی نظام مدیریت بحران با توجه به نیازهای کشور؛

۱۱- برگزاری سلسله سخنرانی، سمینارها و همایش‌های مشترک، دوره‌های آموزشی مهارتی (کوتاه‌مدت و بلندمدت)‌ و نشست‌های علمی و تخصصی با موضوعات مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه به صورت مجازی و حضوری؛

۱۲- پشتیبانی فنی-علمی از سازمان در راستای عمل به تعهدات بین‌المللی مانند گزارش‌دهی سالانه مربوط به چارچوب سندای برای کاهش ریسک سوانح (۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰)؛

۱۳- تهیه گزارش‌ها و مستندات فنی پس از حوادث و سوانح در راستای اهداف قانون مدیریت بحران.