جشن اهدای جوایز به دانش آموزان ممتاز همکاران در سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه با حضور دکتر ” محمد کاظم جعفری ” رئیس پژوهشگاه برگزار گردید.
در طی این مراسم که هر ساله با هدف تشویق دانش آموزان در حوزه علم و دانش انجام می پذیرد، با هنرنمایی تعدادی از آنان در سالن همایش پژوهشگاه آغاز گردید و سپس با اهداء لوح تقدیر و یادبود به همراه جایزه به دانش آموزان منتخب در تمام پایه های تحصیلی توسط رئیس پژوهشگاه به کار خود پایان داد.