چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ (۲ مارس ۲۰۱۶) زمین لرزه ای به بزرگاری ۷٫۹ سواحل غربی جزیره سوماترا در اندونزی را لرزاند.