جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری مهندسی عمران – زلزله (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ – ۹٫۳۰

 ردیف نام نام خانوادگی  ساعت
۱ زینب آذرهوش ۱۰٫۳۰ – ۹٫۳۰
۲ ارغوان اصغری
۳ فاطمه انصاری
۴ علی بابازاده ننه کران
۵ اسماعیل باقری
۶ یاشار بخشایش
۷ سارا بشکوه ۱۱٫۳۰ – ۱۰٫۳۰
۸ یاسین تیموری جنگه سر
۹ سمانه جلال
۱۰ سیدمحمدجواد حسینی اصل
۱۱ محمد خاقانی
۱۲ مسعود خسرویان
۱۳ صفا زیبائی ۱۲٫۳۰ – ۱۱٫۳۰
۱۴ سمیه صداقت
۱۵ مریم عزیزی
۱۶ حامد علی مددی
۱۷ امیرپویا غلامرضائی
۱۸ محمدسعید فرج زاده قهرودی
۱۹ ارشیا قاسملو ۱۴٫۳۰ – ۱۳٫۳۰
۲۰ مهدی کلانتری
۲۱ مهدی کوچکی
۲۲ واحد مام قادری
۲۳ مهدیه محمدمیرزائی
۲۴ محمدرضا مرادی
۲۵ محمدامین معماری ۱۵ – ۱۴٫۳۰
۲۶ سیاوش نجفی
۲۷ علیرضا نجفی نیسیانی
۲۸ سارا نقوی
۲۹ سیدرضا اسداله تباردیوکلائی ۱۱ – ۱۰
۳۰ مرتضی رستمی نیا
۳۱ شهرام توکلی فریمانی ۱۲ – ۱۰
۳۲ محمد سلطانی
۳۳ حامد شاه نوازی
۳۴ محمد عبدالکریمی
۳۵ محمدرضا قدیرکاشانی
۳۶ سیدرضا موسوی
۳۷ هومن یعقوبی پور