دبیر علمی کنفرانس SEE8: ارزیابی و پذیرش مقالات ارسالی به دبیرخانه کنفرانس، باید در راستای چهار هدف اصلی کنفرانس باشند

دبیر علمی کنفرانس SEE8: ارزیابی و پذیرش مقالات ارسالی به دبیرخانه کنفرانس، باید در راستای چهار هدف اصلی کنفرانس باشند

 

دبیر علمی کنفرانس SEE8 برای این کنفرانس چهار هدف اصلی را نام برده و گفت: شناسایی وضعیت ایمنی لرزه ای و یافتن راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب توسعه پایدار دو اهداف اولیه کنفرانس هشتم است.

دکتر “عبدالرضا سروقد مقدم” با بیان اینکه در حال حاضر فراخوان مقاله برای SEE8 انجام شده و مقالاتی مورد ارزیابی و پذیرش قرار می گیرند که در راستای اهداف چهارگانه کنفرانس باشند، افزود: اولین هدف کنفرانس هشتم (SEE8) شناسایی وضعیت موجود ایمنی لرزه ای در دنیا و در ایران است. در همین راستا مقالاتی مبتنی بر بررسی مناطق زلزله زده خصوصا بعد از کنفرانس قبلی (SEE7) در چهارسال گذشته و مقالات ارزیابی روال‌های موجود در زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، سازه، مدیریت خطرپذیری،پیش بینی زلزله و نیز آموزش همگانی مورد ارزیابی و پذیرش قرار می گیرند.

وی تبیین پیشنهادات برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورهای در معرض خطر زلزله را دومین هدف کنفرانس SEE8 دانسته و خاطرنشان کرد: بنابراین مقالات مرتبط با روش‌های جدید و نوین در حوزه های مختلف  با زلزله و نیز مقالاتی در زمینه تاب آوری لرزه ای، سیستم­ های نوین لرزه ای و نسل آتی آیین نامه ها، به هدف دوم کمک خواهند کرد.

دکتر سروقدمقدم همچنین بررسی مشکلات و تجارب در ایران و سایر کشورها درحیطه برنامه ریزی و اعمال مقررات لرزه ای را سومین هدف این کنفرانس دانسته و اذعان داشت: در این زمینه مقالاتی که در زمینه تعیین تبعات عملکردی، اقتصادی و اجتماعی هر موضوع در زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، سازه، مدیریت خطرپذیری، پیش بینی زلزله، آموزش همگانی و نقش روابط عمومی، که خصوصا به اولویت بندی راهکارها منجر شوند به هدف سوم کمک خواهند کرد و مورد پذیرش واقع می شوند.

دبیر علمی این کنفرانس در پایان بررسی مطالعات موردی در زمینه های مختلف زلزله شناسی و مهندسی زلزله را چهارمین و آخرین هدف هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عنوان کرده و گفت: در این راستا مقالاتی نظیر تجارب مانورهای زلزله، موارد مرتبط با مدارس، بیمارستان‌ها، مسکن مهر و پروژه ملی بازآفرینی شهری مورد ارزیابی و پذیرش واقع می شوند.