به گزارش روابط عمومی، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سفر هیئت عالی رتبه از ایران به ریاست محترم رئیس جمهور، توانمندی های علمی و فنی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مورد تأیید طرف سوری قرار گرفت و درقالب تفاهم نامه جامع همکاری درحوزه های متنوع پژوهشی و فناوری زلزله شناسی و مهندسی زلزله بین پژوهشگاه و مرکز ملی زلزله نگاری کشور سوریه به امضا رسید.

رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بعنوان نماینده اعزامی همراه هیئت ایرانی، تصریح کرد که این تفاهم‌ نامه شامل توسعه تجهیزات، آموزش و توانمند سازی کادر فنی و تبادل تجربیات متخصصان در زمینه لرزه نگاری است به نحوی که به پیشرفت مرکز ملی زلزله نگاری این کشور کمک کند. طراحی و ساخت یک آزمایشگاه پیشرفته ژئوتکنیک در کشور سوریه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.