دسترسی رایگان به ژورنالهای الکترونیکی و مجموعه پایان نامه های دانشگاههای معتبر دنیا، در قالب بانک های اطلاعاتی Central ProQuest، ProQuest Global و Ebrary  تا تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۶ فراهم گردیده است.

لازم به ذکر است که این دسترسی بر روی IP های پژوهشگاه فراهم شده و کاربران میتوانند از طریق آدرس زیر وارد سایت ProQuest گردند.

http://search.proquest.com/index

 

همچنین اطلاعات جامعی در خصوص پایگاههای اطلاعاتی مذکور از طریق  فایل پیوست  قابل دسترس است.