دوره آموزشی مدیریت خطرپذیری و بحران با حضور معاونان عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان ها، در پژوهشگاه برگزار گردید

دومین دوره آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» با حضور مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران کل مدیریت بحران شانزده استان کشور و معاونین عمرانی این استان ها، در روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در سالن کنفرانس پژوهشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ در ابتدا، دکتر بهنام سعیدی؛ معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با تشریح برنامه ها و اولویت های دوره های آموزشی، از برگزاری متوالی آن در طی ده جلسه به منظور آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران برای فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران کل مدیریت بحران استان ها خبر داد و تقویت ظرفیت های علمی مدیران و مسئولان را از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی؛ از دیگر اولویت های سازمان مدیریت بحران در سال جاری ذکر نمود.

سپس دکتر محمدکاظم جعفری؛ رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تلفیق یافته های جامعه علمی و تجارب عملی را عامل مهمی در هم افزایی ظرفیت های موجود برای نیل به اهداف توسعه پایدار و ایمن سازی کشور خواند و افزود: ” پژوهشگاه آماده است تا به عنوان یک مرجع علمی بین المللی، با برگزاری دوره های آموزشی و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه زمینه های مرتبط با زلزله شناسی، مهندسی زلزله و مدیریت خطرپذیری و بحران همکاری های لازمه را با نهادهای حاکمیتی و اجرایی اعمال نماید.”

در ادامه مراسم افتتاحیه مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به پیشرفت علم در حوزه مدیریت سوانح طبیعی، آموزش را در همه ابعاد یک ضرورت ملی دانست که علاوه بر کاهش ریسک در جامعه، منجر به کاستن تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … خواهد شد.
وی برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران را در راستای این ضرورت توصیف نمود و اظهار داشت: “ایجاد باور در مسئولان و مردم برای توجه به مقوله مدیریت بحران، به عنوان یک علم و ابزاری برای کاهش خسارات و تلفات حوادث غیر مترقبه است”.

بخش آموزشی کارگاه مذکور با سخنرانی علمی دکتر کامبد امینی حسینی؛ رئیس پژوهشکده مدیریت بحران و خطرپذیری آغاز گردید. وی با تاکید بر اصول برنامه ریزی برای طرح کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی ، برخی از جنبه های قوانین و ساختارهای مدیریت بحران و همچنین سیاست های کلی نظام را در این حوزه، با نیم نگاهی برسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مورد اشاره قرار داد و افزود: “تنها راهکار بهبود وضعیت موجود تهیه نقشه راه و اجرای طرح های جامع پیشگیری و مدیریت بحران است که می تواند ما را به سوی ایجاد جامعه تاب آور رهنمون سازد”.
مهندس علی بختیاری؛ مدیر کل روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان مدیریت بحران، سخنران بعدی این دوره بود. وی با معرفی روند حوادث طبیعی در کشور به برخی اقدامات عملی برای مقابله با خطر زلزله پرداخت و اهمّ وظایف مدیران در این زمینه را، برنامه ریزی دقیق، جلب مشارکت های مردمی، سازماندهی امور مربوطه، بکارگیری نیروی انسانی ماهر، رهبری و نظارت برشمرد.
در ادامه دکتر عبدالرضا سروقدمقدم؛ عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه، با مروری بر وضعیت آسیب پذیری لرزه ای در کشور در برابر خطر زلزله با توجه به ضوابط فنی موجود، به موضوع ریسک و آسیب پذیری لرزه ای سازه ها و شریان های حیاتی پرداخت و از لزوم برنامه ریزی و پایش در این حوزه سخن گفت و ابراز داشت: ارتقای ایمنی لرزه ای کشور در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مهمترین خواسته مسئولان نظام است. در این راستا ارائه خدمات مدیریت کنترل مهندسی و هدایت فنی مطالعات و اجرای بهسازی لرزه ای از جمله اقدامات مهم انجام شده در پژوهشگاه بوده است.
در ادامه این نشست؛ مهندس محمدفرید لطیفی معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران، با تشریح موضوعات مرتبط با بازسازی و مدیریت سوانح و مرور آیین نامه اجرایی قانون سازمان مدیریت بحران، به معرفی مراحل و انواع مختلف مخاطرات طبیعی پرداخت .
در بخش دوم کارگاه مذکور؛ دکتر انوشیروان انصاری مدیر گروه تجهیزات پژوهشگاه و عضو هیات علمی پژوهشکده زلزله شناسی، سخنرانی خود را تحت عنوان ” شناخت وضعیت خطر و هشدار سریع زلزله در ایران” ارائه کرد. وی پرداختن به موضوع کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری در برابر پدیده زلزله را بسیار با اهمیت و ضروری خواند و در این راستا با توصیف موقعیت گسل ها و آخرین وضعیت لرزه خیزی ایران، وضعیت خطر و شدت احتمال زلزله در نقاط مختلف کشور را بطور اجمالی تشریح نمود.
وی یکی از اقدامات موثر در زمینه کاهش ریسک زلزله را طراحی و ساخت سامانه “هشدار سریع زلزله” دانست که با استفاده از آخرین یافته های علمی قابل طراحی و اجرا خواهد بود و می تواند برای انجام اقدامات ضروری از قبیل قطع و تخلیه جریان گاز، قطع جریان آب، متوقف کردن قطارهای شهری و … مورداستفاده قرار گیرد.
در ادامه دکتر ابراهیم حق شناس معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه و عضو هیات علمی پژوهشکده ژئوتکنیک با معرفی اثرات ساختگاه در جنبش شدید زمین، پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای و همچنین بیان مخاطرات زمین شناختی مرتبط با زلزله به تشریح موضوع ” ملاحظات ژئوتکنیک لرزه ای در برآورد خطر زلزله” پرداخت.
سخنران بعدی این نشست؛ دکتر محمدرضا قایمقامیان رئیس هسته مطالعاتی هشدار سریع پژوهشگاه بود که با تحلیل خطر زلزله به مدلسازی سناریوی رخداد زلزله پرداخت و سپس راهبردهای مرتبط با تحلیل خطر زلزله در مدیریت جامع بحران را ارائه نمود.
در بخش پایانی کارگاه؛ دکتر کامبد امینی حسینی، با بیان ضرورت ارتقای مشارکت مردمی در مدیریت بحران، نقش تشکل های اجتماع محور در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و به موضوع ظرفیت سازی و ارتقای آمادگی جوامع محلی در برابر زلزله پرداخت و سپس چارچوب برنامه و مانور “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” را که در سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد؛ برای اجرا در استان ها به اختصار تشریح نمود