مراسم معارفه معاون برنامه ریزی و پشتیبانی با حضور رئیس پژوهشگاه و همکاران این معاونت در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار گردید.
در این جلسه که روز یک شنبه ۱۰ خرداد برگزار شد؛ دکتر محمد کاظم جعفری رئیس پژوهشگاه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر و تشکر از زحمات دکتر کامبد امینی حسینی در طول دوران خدمت، وی را یکی از سرمایه های ارزشمند پژوهشگاه دانست که در طی شش سال حضور خویش در پست معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی همواره با سعه صدر و اخلاق حسنه با جدیت و پشتکار هرچه تمام در خدمت اهداف متعالی پژوهشگاه بوده است.
در ادامه؛ رئیس پژوهشگاه با قرائت حکم معاونت دکتر ابراهیم حق شناس، ضمن برشمردن پاره ای از ویژگی های مثبت وی ابراز امیدواری نمود که حضور وی در این معاونت منشاء آثار مفیدی برای پژوهشگاه باشد.
در پایان همکاران معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی با اهدای سبد گل، لوح تقدیرو هدیه یادبود از زحمات بی وقفه دکتر کامبد امینی حسینی تقدیر و تشکر به عمل آوردند

.