پنجمین نشست سرآمدان علمی ایران با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر سعید سرکار، دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف معرفی سرآمدان سال ۱۴۰۱ و تقدیر از نفرات و مراکز برتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه و به نقل از پایگاه فدراسیون ملی سرآمدان علمی، دبیرخانه سرآمدان علمی ایران با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و استفاده از آیین‌نامه انتخاب سرآمدان علمی، تعداد ۱۰۰ سرآمد علمی و ۱۵ سرآمد علمی جوان را شناسایی و معرفی کرد.

در این راستا پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با کسب اعتبار علمی  ۱۰۴ حائز رتبه ۴۷ شد و دکتر انوشیروان انصاری دانشیار این پژوهشگاه با افتخار در فهرست سرآمدان ملّی سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.