دکتر مارک گریگوریان بنیانگذار دانشکده مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف به دعوت پژوهشکده مهندسی سازه با هدف تبادل دانش و تجربه جهت بررسی زمینه های همکاری مشترک، در روز شنبه ۹ خرداد ماه سال جاری در جمع اعضای هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه حضور یافت.
وی در ابتدای سخنرانی خویش، ضمن ابراز رضایت و خشنودی ازمیزان مقالات ارائه شده به لحاظ کمی و کیفی در حوزه مهندسی سازه در همایش های مربوطه؛ به توانمندی جامعه مهندسین ایرانی اشاره نمود و اظهار داشت: علوم مهندسی سازه با رویکرد زلزله شناسی در طول سی سال اخیر در ایران رشد چشمگیری داشته است و جایگاه رفیعی در سطح جهانی کسب نموده است، اما آنچه که باید به طور ویژه مورد توجه مسئولین پژوهشگاه به عنوان متولی زلزله شناسی قرار گیرد، توجه به امر ارتقای آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی ساختمان هاست که باید بر اساس شناخت صحیح از نیازمندی های کشور و مطابق با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی کشور صورت پذیرد.
دکتر مارک گریگوریان ورود مباحث درسی مربوط به دانش مهندسی زلزله را در سرفصل های آموزش دانشجویان سازه از ابتدای مقطع کارشناسی لازم و ضروری دانست و از پژوهشگاه خواست تا در این زمینه دانشگاه های کشور را ارشاد و یاری رساند.
وی در ادامه به ارائه آخرین تحقیقات خویش تحت عنوان “طراحی ساختمان براساس بازتاب یکنواخت” پرداخت و توضیح داد: که  این تحقیق به دنبال ایجاد سازه بر مبنای کنترل عملکرد  است و سازه ها بر اساس رفتاری که در برابر نیروهای جانبی از خود نشان می دهند، مطالعه شده اند و در این سازه ها تمامی اعضای اصلی و باربر دارای نسبت ظرفیت به تقاضای یکسان می باشند.
وی در ادامه ” سازه با بازتاب یکنواخت” را یک بستر فکری معرفی نمود که می توان با استفاده از آن علاوه بر رعایت حداقل های آیین نامه های رایج در زمینه علم مهندسی سازه، رفتار سازه را نیز کنترل نمود.
گریگوریان در بخش پایانی این جلسه جهت تبیین ایده خویش تصریح نمود که در این طرز تفکر  از ابتدا سازه توسط  مهندس طراحی می شود و مقاطع اعضای سازه ای آنگونه  انتخاب می شود که رفتار مورد نظر مهندس سازه  اعمال گردد. در حالیکه در روش های جاری طراحی، مهندس سازه ابتدا سازه را تحلیل می کند و با سعی و خطا به یک سری اعضا با مقاطع مختلف می رسد. در سازه های با بازتاب یکنواخت، بازتاب سازه ناشی از اثر زلزله، بیشتر از آنچه که به تحلیل های ریاضی بستگی داشته باشد، تابعی از نحوه طرح و اجرای سازه می باشد. این بدان معناست که مشخصات اجزاء سازه ای مانند سختی و مقاومت را به جای اینکه بر اساس یک سری ضوابط و معیارهایی که از پیش معین شده است بدست آوریم، آنها را خودمان بعنوان طراح به سازه اعمال کنیم.
قابل ذکر است؛ دکتر مارک گریگوریان از اعضای موسس دانشکده مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف است که با سرپرستی این دانشکده در دوره های اول و دوم و نیز نگارش بیش از ۵۰ مقاله، یکی از محققین برجسته علم نوین مهندسی سازه است که با تربیت شاگردان بسیار در این حوزه، خدمات ارزشمندی به جامعه مهندسی ایران ارائه کرده است.