“پروفسور فرناندو کودو” رئیس مرکز بین المللی فیزیک نظری( ICTP) با همراهی “پروفسور منصوری” رئیس رصدخانه ملی در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۳با رئیس و معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه دیدار کردند.
در این دیدار که در راستای همکاری های علمی و پژوهشی طرفین در تفاهم نامه منعقد شده در سال ۱۳۸۳ انجام شد؛ رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دکتر محمد کاظم جعفری ضمن ارائه اهم فعالیت های پژوهشی پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی این مجموعه، به معرفی پروژه بزرگ آزمایشگاه سوهانک پرداخت.
وی با بررسی زمینه های مشترک جهت تبادل تجارب و انتقال دانش بین محققین و متخصصین بر آمادگی پژوهشگاه جهت همکاری های هرچه بشتر علمی و پژوهشی با( ICTP ) تاکید نمود.
در ادامه معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه دکتر محمد تاتار نیز به ارائه گزارش در خصوص پروژه های کلان، به ویژه پروژه های بین المللی انجام گرفته در زمینه علوم زمین و زلزله در طی ۲۵ سال اخیر پرداخت.
درخاتمه نیز ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تفاهم نامه مشترک میان پژوهشگاه و مرکز بین المللی فیزیک نظری ایتالیا (ICTP)، آقای پروفسور کودو ضمن حمایت بیشتر از همکاری های دو جانبه، قول توسعه روابط میان پژوهشگاه با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور ایتالیا از طریق مرکز ICTP را دادند.

شایان ذکر است؛”مرکز فیزیک نظری”( ICTP) با بیش از نیم قرن تجربه در کشور ایتالیا مستقر است و با گردآوری دانشمندان و محققین از سرتاسر جهان در زمینه علوم ریاضی و فیزیک به مطالعه و پژوهش مشغول می باشد. این مرکز ضمن ملحوظ نمودن نیازکشورهای جهان سوم با هدف کمک به این کشورها به توسعه برنامه های علمی خود می پردازد.