دیوارعکس العمل آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله آماده بهره برداری شد. 
در راستای تکمیل احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه در سوهانک، دیوار عکس العمل آزمایشگاه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ تکمیل گردید.
به گزارش دفتر فنی و طرح های عمرانی پژوهشگاه؛ ساخت این دیوار که بخشی از مجموعه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله است، در خردادماه ۱۳۹۴ آغاز گردید و با سپری نمودن مدت زمانی ۸ ماه و در ۶ مرحله، در ۱۱بهمن ۱۳۹۴ تکمیل گردید.
دیوار های عکس العمل برای آزمایش های مرتبط با بارهای جانبی بزرگ نظیر نیروهای ناشی از زلزله های شدید مورد استفاده قرار می گیرند. این دیوارها بعضا برای بارهای قایم نیز قابل استفاده هستند. این دیوارها بایستی دارای سختی و مقاومت بسیار بالایی باشند تا بتوانند با تغییر مکان های بسیار کوچک برای ساختمان ها و سازه های مورد آزمایش، به عنوان یک تکیه گاه عمل کنند.
چند نمونه مشابه این دیوار در کشورهای ژاپن، امریکا، اروپا و چین وجود دارد. البته در منطقه خاورمیانه این آزمایشگاه در نوع خود بی نظیر است. مقیاس این آزمایشگاه صنعتی است و برای پروژه های تحقیقاتی بزرگ نیز قابل استفاده است. این آزمایشگاه برای اهداف صنعتی متعددی نظیر هواپیماسازی، هوافضا، دکل سازی، تاسیسات نفتی و دریایی، پل سازی، سد سازی، تجهیزات نیروگاه ها، سازه های خاص، سیستم های ساختمانی در مقیاس کامل و … قابل استفاده است.
ظرفیت دیوار عکس العمل قوی در مجموعه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه به صورت خلاصه بشرح زیر است:
ظرفیت افقی دیوار ۶۸۰ تن و ظرفیت قائم آن ۸۰۰ تن است.
حجم کلی عملیات انجام شده برای احداث دیوار عکس العمل به شرح ذیل می باشد:
۱-مجموع طول دیوار ۳۴ متر
۲- ارتفاع کل دیوار از روی کف قوی ۱۲ متر و از روی زمین ۱۶ متر
۳- تعداد انکر هول های نصب شده ۹۳۳ عدد
۴- تعداد ۹۴۴ عدد استرند به طول ۱۵۵۷۶ متر نصب شده در داخل ۷۰ عدد انکوریج برای عملیات پس تنیدگی
۵- ظرفیت افقی دیوار ۶۸۰ تن و ظرفیت قائم دیوار ۸۰۰ تن
۶- حجم بتن ریزی کل دیوار در حدود ۸۰۰ متر مکعب و وزن آرماتور مصرفی کل دیوار در حدود ۳۰۰ تن می باشد.
این دیوار بخشی از مجموعۀ آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه است که در کنار کف قوی به مساحت ۶۰۰ متر مربع، میز لرزه و دستگاه سانتریفیوژ ساخته شده است. تمامی مراحل طراحی این دیوار توسط تیمی از پژوهشگاه، به سرپرستی دکتر منصور ضیایی فر عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه انجام شده و تمامی قطعات لازم برای ساخت این پروژه استراتژیک در داخل کشور ساخته و توان فنی ساخت و طراحی آن در زمان تحریم های اقتصادی، کاملا بومی شده است.  با تکمیل این پروژه، پژوهشگاه آمادگی صدور خدمات مهندسی طراحی و ساخت این نوع آزمایشگاه را به کشورهای دیگر نیز دارا خواهد بود.