راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن “دیلمان”

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن دیلمان، با نام اختصاریGIDE، به همت پزوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با حمایت مالی استانداری گیلان در روز سوم خردادماه ۱۳۹۵ راه اندازی شد.
ایستگاه مذکور، در راستای بهبود پوشش شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران در غرب البرز و منطقه تالش نصب گردیده است و علاوه بر افزایش قابل توجه دقت تعیین پارامترهای چشمه در غرب البرز و منطقه تالش، نقش بسیار مهمی را در انجام مطالعات بنیادی و کاربردی چشمه زمین لرزه ها و ساختار عمیق پوسته در این منطقه مهم لرزه زمین ساختی ایفا خواهد کرد.