راه اندازی فاز اول سامانه اینترنتی اعلام خودکار و ارزیابی زمین لرزه های ایران

فاز اول سامانه اینترنتی اعلام خودکار و ارزیابی زمین لرزه های ایران Rapid Assessment of Iran Seismic Events: RAISE در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، طراحی و راه اندازی گردید.

این سامانه بستری برای اعلام فوری اطلاعات زمین لرزه و پارامترهای مربوط به آن، شامل نقشه های مکان و مکانیسم کانونی زمین لرزه های اعلامی از سوی پژوهشگاه است که به همراه گزارش های دیگر سازمان های لرزه‌نگاری کشوری و جهانی به صورت تجمیع شده، ارائه می گردد. در سامانه مذکور نقشه های جنبش نیرومند زمین، نمودارهای جمعیت تحت تاثیر و همچنین نقشه های لرزه‌خیزی دستگاهی و تاریخی محدوده مورد نظر به صورت برخط نمایش داده می شود . همچنین اعلام خودکار زمینلرزه ها به همراه ارزیابی اطلاعات، گزارش خواهد شد.
سامانه مذکور در دو نسخه زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و از ۲۲ بهمن سال جاری عملیاتی خواهد شد.