زلزله و سونامی اول نوامبر ۱۷۵۵ – لیسبون، با بزرگای ۸٫۵- ۱۰ آبان ماه ۱۱۳۴ شمسی

زلزله و سونامی اول نوامبر ۱۷۵۵ لیسبون، و سونامی که بعد از آن رخ داد موجب ویرانی کامل شهر لیسبون و بخش وسیعی از سواحل غربی اروپا شد. این زلزله بزرگترین زلزله تاریخ اروپاست و در سال ۱۳۹۴ شمسی / ۲۰۱۵م به دویست و شصتمین سالروز آن رسیدیم. کانون زلزله در محل یک گسل ترانسفورم در اقیانوس اطلس و در فاصله حدود ۳۰۰ کیلومتری شهر ساحلی لیسبون پایتخت پرتقال قرار داشت. بازسازی لیسبون حدود بیست سال بعد توسط “پومبال” فرماندار لیسبون انجام شد. هم اکنون مجسمه پومبال در وسط شهر لسیبون نصب شده است. در این زلزله حدود ۱۰۰ هزار نفر کشته شدند.