برگزاری سمینار تخصصی
“زلزله و کاهش مخاطرات لرزه ای سازه ها و تاسیسات زیربنایی رسانه ملی”
با حضور دکتر محسن غفوری آشتیانی مشاور عالی ریاست پژوهشگاه

به مناسبت سالروز وقوع زلزله بم، سمینار تخصصی “زلزله و کاهش مخاطرات لرزه ای سازه ها و تاسیسات زیربنایی رسانه ملی” در روز یک شنبه ۶ دی ماه سال جاری در سالن اجتماعات حوزه فناوری و رسانه های نوین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این سمینار تخصصی که به منظور هم اندیشی متخصصان حوزه کاهش ریسک زمین لرزه و مدیران ارشد رسانه ملی برگزار گردید، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ریاست کمیته پدافند غیر عامل رسانه ملی، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مشاور عالی ریاست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و تنی چند از مدیران ارشد رسانه ملی به ارایه نظرات خود در باب لزوم توجه ویژه به اجرای هر چه موثرتر برنامه های کاهش ریسک زمین لرزه در مجموعه صدا و سیما به عنوان یک شریان حیاتی کلیدی در زمان وقوع سوانح طبیعی پرداختند.
دکتر محسن غفوری آشتیانی که به نمایندگی از پژوهشگاه و به دعوت قائم مقام حوزه فناوری و رسانه های نوین رسانه ملی در این نشست حضور یافت؛ به ایراد سخنرانی با محوریت لزوم قرارگیری مدیریت یکپارچه ریسک لرزه ای در اولویت های سازمان صدا و سیما پرداخت و در سخنانی خطاب به مدیران ارشد رسانه ملی و نمایندگان ارشد دستگاه های حاکمیتی مرتبط با کاهش ریسک زمین لرزه، خواستار توجه جدی به بحث بازنگری در دیدگاه سنتی به مدیریت ریسک در کشور شد.
وی با بیان نگرش های متفاوت به ریسک و مدیریت: ۱) تفکر مدیریت بحرانی، تک بعدی و روزمرگی. توجه بیشتر به آماده بودن برای حادثه؛ ۲) تفکر مدیریت بحرانی ولی توجه به پیشگیری و پاسخگوئی به بحران؛ ۳) تفکر مدیریت ریسک هوشمند؛ و ۴) تفکر تاب آوری، خدمات رسانی بی وقفه و پیشرفت را مرور و وضع کشور را در این راستا نقدکرده و خواستار تغییر نگرش و رفتار شد.
مشاور عالی ریاست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مسیر تغییر و تحول را تلاش موثر برای پیاده سازی و اجرای کامل “سیاستهای کلی نظام در زمینه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه” برشمرد و آن را نسخه عملی کشور برای دستیابی به سطح قابل قبول ایمنی در برابر سوانح طبیعی به ویژه خطر زمین لرزه دانست.
وی در بخشی از سخنرانی خود بر این مهم تاکید کرد که کم رنگ بودن نقش نهادهای حاکمیتی در اعمال دقیق و بدون اغماض قوانین و مقررات ساخت و ساز به ویژه در کلان شهر ها و عدم تعامل سازنده با جامعه آکادمیک متخصص در حوزه فنی و مهندسی مورد انتقاد جدی اساتید دانشگاهی و دلسوزان فعال در زمینه کاهش ریسک ناشی از زلزله قرار دارد.
دکتر محسن آشتیانی؛ پتانسیل خطر، آسیب پذیری و ریسک سازه ها و تجهیزات رسانه ملی را برشمرد و راهکارهای نیل به ایمنی در رسانه ملی را پیشنهاد نمود. از جمله این اقدامات بر ۱) تدوین دستورالعملهای ویژه الزامات عمومی و خاص برای طراحی و ساخت سازه ها، تجهیزات، آنتن ها و فرستنده های رادیو و تلویزیونی؛ و ۲) تدوین دستورالعمل‌های ویژه ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای تاسیسات صدا و سیما؛ ۳) تدوین برنامه های دراز مدت برای عملکرد موثر زیرساخت های صدا و سیما به عنوان یک شریان حیاتی در افزایش تاب آوری در برابر سوانح طبیعی و ۴) آموزش تهیه کنندگان، مجریان، کادر فنی و اجرائی برای ارائه عملکرد صحیح پس از وقوع سوانح؛ تاکید نمود.
مشاور عالی ریاست پژوهشگاه در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نشست تخصصی آمادگی این نهاد پژوهشی را برای همکاری موثر با بخشهای گوناگون حاکمیتی از جمله رسانه ملی جهت حرکت به سوی جامعه ای تاب آور در برابر خطر زمین لرزه اعلام نمود.