در ساعت ۰۷:۴۱ به وقت یو تی سی (۱۱:۴۱ به وقت محلی) ظهر روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۱۹۸۸ (مطابق با ۱۶ آذر ۱۳۶۷) زمین‌لرزه‌ای با بزرگا ۶٫۸  در منطقه اسپیتاک ارمنستان رخ داد. رومرکز این زمین‌لرزه در ناحیه‌ای کوهستانی و در مختصات ۴۰٫۹۸۷N و ۴۴٫۱۸۵E و عمق آن ۵ کیلومتر گزارش شده است (منبع: USGS). به فاصله حدود ۳ دقیقه پس از زلزله اصلی، پس‌لرزه‌ای با بزگا ۵٫۸ رخ داد و به شدت خرابی‌ها و تلفات افزود. این زمین‌لرزه موجب مرگ حداقل ۲۵۰۰۰ نفر، زخمی شدن ۲۰۰۰۰ تن و ۵۱۴۰۰۰ تن بی‌خانمان در منطقه اسپیتاک و اطراف آن در شمال ارمنستان شد. بیش از ۲۰ شهر و ۳۴۲ روستا تحت تاثیر این زمین‌لرزه بوده و از این میان ۵۸ مورد به‌طور کامل تخریب شدند و اقدامات امداد و نجات تنها دو تا سه روز بعد از زلزله نظام‌مند شد. شدت این زمین‌لرزه در ناحیه اسپیتاک برابر با X و در مناطق گیومری و اطراف آن حدود IX برآورد شده است. وقوع فوج پس‌لرزه ها با بزرگای حداکثر ۵ تا چند ماه پس از این رخداد در اطراف اسپیتاک ادامه داشت.

زلزله ۷ دسامبر ۱۹۸۸ اسپیتاک، زلزله‌ای با چرخه کامل (the whole cycle earthquake) محسوب می شود که دارای پیش‌لرزه‌ها و پس لرزه‌های مشخصی بوده است. وقوع این زمین‌لرزه با ۱۰ کیلومتر طول گسلش سطحی و ۱٫۶ متر جابه‌جایی قائم بر روی یک گسل معکوس همراه بوده است. در ناحیه رومرکزی، زمین‌لغزش‌های متعددی جاده‌ها را مسدود کرده و خطوط برق به شدت آسیب دیدند. به‌دلیل عمق کم، این زمین‌لرزه در مناطق بسیاری ازجمله کشورهای آذربایجان، ترکیه و همچنین شهرهای تبریز و ارومیه در شمال ایران نیز احساس شد.

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر درمورد این زمین‌لرزه:

Cisternas, H. Philip, J. C. Bousquet, M. Cara, A. Deschamps, L. Dorbath, C. Dorbath, H. Haessler, E. Jimenez, A. Nercessian, L. Rivera, B. Romanowicz, A. Gvishiani, N. V. Shebalin, I. Aptekman, S. Arefiev, B. A. Borisov, A. Gorshkov, V. Graizer, A. Lander,  K. Pletnev, A. I. Rogozhin & R. Tatevossian, 1989, “The Spitak (Armenia) earthquake of 7 December 1988: field observations, seismology and tectonics”, Nature ۳۳۹, ۶۷۵ – ۶۷۹ (۲۹ June 1989); doi:10.1038/339675a0.

Balassanian S.Y., et al.,1995, “Retrospective analysis of the Spitak earthquake”, Annali de Geofisca, 38, 345–۳۷۲٫

Hadjian, A. H., 1993, “ The Spitak, Armenia earthquake of 7 December 1988 – Why so much destruction?”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, ۱۲, ۱-۲۴٫

سایر زمین‌لرزه های مهم دنیا در این روز:

Date Time Y X Depth Magnitude Region Source
۱۹۲۸/۰۷/۱۲ ۹:۱۴:۰۷ ۴٫۱۹۱- ۱۳۳٫۸۳۶ ۱۵ ۷ near the south coast of Papua, Indonesia USGS
۱۹۴۴/۰۷/۱۲ ۴:۳۵:۴۵ ۳۳٫۶۸۲ ۱۳۶٫۲۰۴ ۱۵ ۸٫۱ near the south coast of western Honshu, Japan USGS
۱۹۷۹/۰۷/۱۲ ۹:۲۴:۰ ۳۴٫۰۳۳ ۵۹٫۸۱۷ ۳۱ ۶٫۱  Iran NEIC
۱۹۸۹/۰۷/۱۲ ۱۳:۳۸:۴۵ ۶٫۴۳۶- ۱۴۶٫۳۸۳ ۱۰۴٫۴ ۷٫۱ eastern New Guinea region, Papua New Guinea USGS
۱۹۸۹/۰۷/۱۲ ۱۲:۵۹:۳۴ ۲۵٫۹۱ ۵۸٫۹۷ ۱۰٫۱ ۶  Iran EHB Bulletin
۲۰۱۲/۰۷/۱۲ ۸:۱۸:۲۳ ۳۷٫۸۹ ۱۴۳٫۹۴۹ ۳۱ ۷٫۳ off the east coast of Honshu, Japan USGS