زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع کلیه داوطلبانی معرفی شده از سوی سازمان سنجش می رساند که تاریخ و زمان مصاحبه در به شرح ذیل می باشد:

۱- رشته ژئوفیزیک-زلزله شناسی : ۶ و ۷ مهرماه ۱۳۹۹

۲- رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله : ۹-۷ مهرماه ۱۳۹۹٫