به اطلاع کلیه داوطلبانی معرفی شده از سوی سازمان سنجش می رساند که تاریخ و زمان مصاحبه به شرح ذیل می باشد:

۱- رشته ژئوفیزیک-زلزله شناسی : ۳۰و۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲- رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله : ۳۰ خردادماه لغایت ۲ تیرماه ۱۴۰۰