زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به اطلاع کلیه داوطلبانی معرفی شده از سوی سازمان سنجش می رساند که تاریخ و زمان مصاحبه به شرح ذیل می باشد:

۱- رشته ژئوفیزیک-زلزله شناسی : ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲- رشته مهندسی عمران –زلزله : ۲۵ خردادماه  ۱۴۰۱