زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۹

به اطلاع کلیه داوطلبانی که از طرف پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دعوت به مصاحبه شده اند می رساند، تاریخ و چگونگی ارسال مدارک و زمان دقیق مصاحبه متعاقباً در سایت پژوهشگاه منتشر خواهد شد. بنابراین هیچ تاریخی برای مصاحبه در حال حاضر معتبر نخواهد بود و داوطلبان اطلاعات لازم را در این خصوص، فقط از طریق سایت رسمی پژوهشگاه دنبال نمایند.