زمان مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۵-۹۴ ، رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی (شنبه ۹۴/۳/۹)

رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی (شنبه ۹۴/۳/۹)

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

۱

ازقندی

محسن

۱۰:۰۰

۲

اسدی

سمانه

۱۰:۱۵

۳

حیدری

طیبه

۱۰:۳۰

۴

دواتگری فمی تفرشی

مهران

۱۰:۴۵

۵

رحمانی

محسن

۱۱:۰۰

۶

زارع محمدی

امیر

۱۱:۱۵

۷

زین الدینی میمند

رضا

۱۱:۳۰

۸

طالبی

امیر

۱۱:۴۵

۹

عباسی راد

نسترن

۱۲:۰۰

۱۰

عبدمنافی

سیده مهسا

۱۲:۱۵

۱۱

علی دوست

فاطمه

۱۲:۳۰

۱۲

کمیزی

ابوالفضل

۱۳:۳۰

۱۳

لشنی

لیلا

۱۳:۴۵

۱۴

مختارزاده

راحیل

۱۴:۰۰

۱۵

مرادیان بجستانی

احسان

۱۴:۱۵

۱۶

مرتضی نژاد

رضوان الله

۱۴:۳۰

۱۷

نصرالله نژاد

علی

۱۴:۴۵

۱۸

هنربخش

لیلا

۱۵:۰۰

 

داوطلبانی که نیاز به ثبت نام برای ناهار دارند می بایست درخواست خود را حداکثر تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه طی تماس با شماره تلفن ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ به تلفخانه پژوهشگاه اعلام نمایند.