زمینلرزه ۳۱ شهریور ۱۳۰۲ لاله زار کرمان

  امروز ۳۱ شهریور، سالروز زمینلرزه ۳۱ شهریور ۱۳۰۲ لاله زار کرمان با بزرگای ۶٫۷ است. این زلزله  نیمه شب موجب خرابی وسیع در منطقه لاله زار، قلعه عسگر، گوغر .بافت کرمان شد.

این زلزله در پهنه گسلهای با راستای شمال غرب-جنوب شرق منطقه بافت کرمان رخ داده است در ۹ مرداد ۱۳۸۹ نیز زمینلرزه ای با بزرگای ۵٫۸ در همین چهنه رخ داده است.

در کتاب فرهنگ گویش گوغر (نوشته اکبر تقوی) )در مورد زلزله ۱۳۰۲ لاله زار آمده است:.

این زلزله که در ۱۷ دقیقه ی بامداد یازدهم صفر اتفاق افتاده… قلعه ی بزرگ و تاریخی گوغر  که در محل فعلی  مجاورت سه راهی امیرآباد واقع بوده به کلی تخریب می شود و تعداد زیادی از ساکنین در آن من جمله عده ای از خانواده ی کلانتر وقت(امیرزاده) زیر آوار رفته و مرده اند.

شایان ذکرست که گوغر قلاع دیگری هم داشته که در طول ازمنه ی مختلف تخریب شده اند که می توان به قله کنه(قلعه ی چشمه سبز)قلعه ی هنکایی قلعه ی بید کردوییه و… اشاره کرد که در حال حاضر هیچ اثری از آنها موجود نیست .

با توجه به اینکه این زلزله در آخر فصل تابستان اتفاق افتاده است قطعا مردم عادی و کشاورزان و عشایر گوغر در سر ملک ها و روستاها و ییلاقهای دهات مجاور(بندر جفریز هارموییه گودال و..) در پلاس های خود(سیاه چادر) بسر می برده اند که آمار تلفات را کاهش داده ولی با توجه به اینکه مرکز نشینهای گوغر در امیرآباد و چشمه سبز غالبا دارای خانه بوده اند و با توجه به قسمت آخر این دست نوشته آمار بالایی از کشته ها صورت گرفته که به گفته ی بزرگان خیلی از افراد با از دست دادن تمام اعضای خانواده مقطوع النسل شده اند.

kerman-lalehzare