امروز سالروز زمینلرزه مخرب ۵ اکتبر ۱۹۴۸ ترکمنستان، ۱۳ مهر ۱۳۲۷ با بزرگای ۷٫۳ است. این زلزله  با ۱۷۶ هزار کشته با ویرانی شهر عشق آباد همراه شد. گسل عشق اباد که مرز شمالی کپه داغ با دشت توران را مشخص می کند در این زلزله جنبا شد. زلزله در ساعت ۲:۱۷ بامداد ۶ اکتبر به وقت محلی رخ داد و کانون زلزله در روستای کوچک قره گودان در ۲۵ کیلومتری جنوب غرب عشق آباد قرار داشت. از سال ۱۹۹۵ روز ۶ اکتبر به عنوان یادبود رخداد زمینلرزه ۱۹۴۸ روز تعطیل رسمی است و مراسمی به یاد جانباختگان زمینلرزه یادشده در عشق آباد و سایر شهرهای این کشور برگزار می شود.