زمینلرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ شرق کازرون با بزرگای ۵٫۹

زمینلرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ شرق کازرون با بزرگای ۵/۹

 امروز سالروز زلزله ۵-۷-۱۳۸۹ شرق کازرون، در پهنه گسله کازرون با بزرگای ۵/۹ و در ژرفای ۱۰ کیلومتر در غرب شیراز است. این زلزله پنج کیلومتری شرق کازرون در استان فارس ساعت ۱۴:۵۲ موجب مرگ یک نفر شد.