زمین‌لرزه ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ (۴ مارس ۱۹۳۵) تالاررود

در اوایل بعدازظهر روز ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ خورشیدی برابر با ۴ مارس ۱۹۳۵ میلادی، زمین‌لرزه آسیب‌رسانی با بزرگا M=6 در خاور تالاررود و در مختصات رومرکزی ۵۳/۲۱ طول شرقی و ۳۵/۹۱ عرض شمالی رخ داد. این زمین‌لرزه در مازندران ۸ روستا را در مناطق تک افتاده و تنک جمعیت بنافت و دوادنگه ویران کرد و به ۱۹ روستا آسیب رساند و حدود ۶۰ تن را کشت. بیشتر آسیب‌ها در دهستان‌های راستوپی و خانقاه تمرکز داشت، اما چون بیشتر خانه‌ها ساختمان چوبی داشتند، شمار تلفات نسبتاً کم بود. در دره تالاررود، بین دو آب و سرخ آباد، به خط راه‌آهن که در آن هنگام دردست ساختمان بود، آسیب چشمگیر اما کم گستره و محلی رسید. دهانه ورودی تونل ۱۰ در اثر سنگ‌ریزش‌ها بسته شد و سقف تونل فروریخت وشماری از کارگران را کشت. سنگ‌ریزش‌ها جاده‌ها را در بیرون از دره نیز در دو آب و عباس آباد بست و ۴۶ کارگر را کشت و خانه‌های گروه‌های کارکنان ساختمانی را در کوهپایه و نزدیکی پرو ویران کرد. این زمین‌لرزه آسیب‌های اندک اما گسترده در سرتاسر دودانگه و درازنای جاده فیروزکوه تا شاهی، که در آن چند خانه قدیمی، سقف کارخانه نساجی و میله دودکش آن فروریخت، به بار آورد. لرزه در فاصله‌های زیاد، عمدتاً در سوی شمال باختر، در شهسوار و نیز گرگان و درازنای سراسر کرانه جنوبی خزر حس شد.

Talarrud