درساعت ۱۷:۰۶ (به وقت UTC) و ۲۱:۳۶ (به وقت محلی) زمین‌لرزه‌ای به بزرگای Ml=5.9 در ۵۰ کیلومتری جنوب شرق جهرم به وقوع پیوست. مختصات رومرکزی زمین‌لرزه فوق براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاه‌های لرزه‌نگاری شبکه باند پهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۲۸٫۳۰ درجه عرض شمالی و ۵۴٫۲۱ درجه طول شرقی تعیین شده است. زمین‌لرزه فوق‌الذکر با پس‌لرزه قابل توجهی که به فاصله زمانی ۳۴ دقیقه بعد از آن و با بزرگای Ms=5.5 روی داد، همراه بود. رومرکز زمین‌لرزه اخیر ۲۸٫۲۸ درجه عرض شمالی و ۵۴٫۰۵ درجه طول شرقی تعیین گردید. در اثر زمین‌لرزه اصلی و پس‌لرزه‌های آن حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی در روستاهای نصر‌خانی، زرک، گلوبراک از توابع جهرم و شهرک دبیران از توابع شهرستان زرین دشت به‌طور کامل تخریب شدند و به ۴۰۰۰ واحد مسکونی صدمات جدی وارد شد. بر طبق آخرین گزارشات،‌ بیش‌ترین خسارات وارده مربوط به روستاهای دره شور، دهنو، دبیران و شهر پیر می‌باشد. در اثر این زمین‌لرزه یک نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند. سازوکار ژرفی زمین‌لرزه اصلی ۸۲/۴/۱۹ در منطقه جهرم-داراب بنا به گزارش مرکز زلزله‌شناسی هاروارد از نوع فشاری (معکوس)‌ با مولفه امتدادلغز محاسبه شده است. توزیع پس‌لرزه‌ها در منطقه، بدلیل تعداد کم آن‌ها (ناشی از عدم وجود یک شبکه متراکم محلی در منطقه) اجازه تشخیص روند خاصی برای گسل یا گسل‌های مسبب زمین‌لرزه را نمی‌دهد. اما به‌هرحال تجمع و تمرکز آن‌ها در اطراف زمین‌لرزه اصلی حکایت از آزاد شدن انرژی قابل توجهی در طول محدود و معینی از گسل مسبب زمین‌لرزه می‌نماید. با توجه به حل CMT سازوکار کانونی محاسبه شده توسط مرکز هاروارد و مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی به عمل آمده در مناطق همجوار، با فرض محتمل دانستن وجود گسل‌های پنهان در منطقه که غالباً امتداد غرب شمال غرب- شرق جنوب شرق از خود نشان می‌دهند و نیز وجود حرکات امتداد‌لغز از نوع راستگرد که در مجاورت منطقه رومرکزی زمین‌لرزه اصلی در زون های موازی با روند شمال غرب- جنوب شرق به چشم می‌خورد (زون گسلی سبز پوشان، کره باس، کازرون- براز جان)، این امکان وجود دارد که بتوان صفحه با امتداد شمال غرب- جنوب شرق و شیب به سمت شمال شرق را به‌عنوان صفحه اصلی گسلش در حل سازوکار کانونی ارائه شده انتخاب نمود. با چنین فرضی صفحه اصلی گسلش با امتداد ۲۶۸، شیب ۴۷ و لغزش ۱۱۵ درجه مشخص می‌گردد. هر دو زمین‌لرزه ۸۲/۴/۱۹ جهرم-داراب و پس‌لرزه‌های آن در بخش جنوب خاوری تا جنوب زاگرس روی داده‌اند. این بخش از نظر زمین‌شناسی شامل چین‌ها و گسله‌های موازی با روند عمومی زاگرس در این بخش (باختر- شمال باختری، خاور- جنوب خاوری) است. با وجودی که گسله‌های مشخص در این بخش شناسایی و معرفی نشده‌اند، اما با توجه به ویژگی تاقدیس های منطقه، از جمله رخنمون‌های کرتاسه در میان آن‌ها، نامتقارن بودن و به‌هم ریختگی یال‌های جنوبی این تاقدیس‌ها، به نظر می‌رسد که شاخه‌هایی از گسله‌های واژگون پی‌سنگ زاگرس در زیر آن‌ها حضور داشته باشند. این گسله‌ها دنباله پهنه گسلی سورمه- لار می‌باشند.