زمین‌لرزه ۲۰ تیر ۱۲۶۹ ( ۱۱ ژوئیه ۱۸۹۰) تاش-شاهرود

هنگام سپیده‌دم ۲۰ تیر ۱۲۶۹ هجری خورشیدی برابر با ۱۱ ژوئیه ۱۸۹۰ میلادی، زمین‌لرزه ویرانگری با بزرگای برآورد شده Mw=7.2، ناحیه پهناوری را در مناطق تنک جمعیت کوه شنگی و شاهوار بین استرآباد (گرگان) و شاهرود ویران کرد. در روستای تاش تنها یک خانه برپا ماند و از میان ۲۰۰ تن ساکن آن ۱۴۰ تن کشته شدند. شاهکوه بالا و پایین، مجن و آبادی‌های دیگری تا پردیلو در دهستان علی‌آباد ویران شد و تلفاتی به بار آورد. دامنه آسیب‌ها در گستره بزرگی تا استرآباد، شاهرود، سرمه و کلاته کشیده شده بود. در استرآباد تقریباً همه خانه‌ها به حدی آسیب دیدند که ناگزیر تخلیه شدند و در کلاته و شاهرود خانه‌های بسیاری ویران شد. زمین‌لغزش‌ها سبب بسته شدن گردنه‌ها، به‌ویژه در شاهکوه شد و در خاور تاش توده‌های سنگ در هم شکستند. صدها تن از مردم و بسیاری رمه‌های گوسفند از میان رفتند. زلزله در گستره پهناوری، عمدتاً در سوی شمال باختر تا باکو احساس شد. همچنین این زلزله در سوی شمال خاور در دوزلی الوم نیز حس شد ولی در فراسوی دماوند و میامی حس نگردید. لرزه سبب برآمدن موج‌هایی در دریای خزر شد که از سرتاسر کرانه‌های جنوبی آن بین انزلی و آشوراده گزارش شده است. پس‌لرزه‌ها دست کم به مدت پنج ماه ادامه یافت.

Tash-Shahroud