در سپیده دم چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۰۷۴ هجری شمسی، زمین‌لرزه بزرگی در دره اسفراین روی داد که بزرگایی برابر ۰/۷=Ms را دارا بود و سبب ویرانی روستاهای بسیاری در این ناحیه کم جمعیت گردید. در اکثر روستاها بین ده تا یکصد تن جان باختند، روستای بزرگ باتای به طور کامل تخریب گردید و۳۶۰ نفر کشته شدند. در بنیرو واقع در پای کوه‌های همجوار زمین‌لغزه‌ای روستا را فراپوشاند. در کوران، جایی در سوی جنوب دره، لرزه آسیب‌های فراوانی به‌بار آورد. به مدت بیش از یک سال پس‌لرزه‌های نیرومند به فراوانی روی می‌داد و تا لرزه‌های خفیف نیز یکسره فروکش کند، نزدیک سه سال به درازا کشید.