زمین‌لرزه ۲۱ بهمن ۷۴۲ (۱۰ فوریه ۱۳۶۴) هرات

در ۲۱ بهمن ۷۴۲ خورشیدی برابر با ۱۰ فوریه ۱۳۶۴میلادی، زمین‌لرزه ویرانگری با بزرگای Ms=5.8 در منطقه «هرات» و در مختصات ۳۴٫۹N  و۶۱٫۷E  روی داد. بیش‌تر ساختمان‌های شهر، به‌ویژه سازه‌های بلند، ویران شد. لرزه سبب افتادن کنگره‌ها از فراز باروها و فروافتادن چندین متر از سر مناره فلک‌الدین گردید. مسجد جامع شهر نیز آسیب دید. طاق اصلی فروریخت، هرچند دو ستون نگهدارنده آن آسیب ندیده برجای ماند. جزئیات این زمین‌لرزه این تصور را ایجاد می‌کند که خاستگاه آن از «هرات»، که در آن آسیب‌های عمده‌ای که به بار آمد در نتیجه جنبش‌های بلند بازایند زمین بود، قدری فاصله داشته و شاید در منطقه «گلران» بوده است.

سایر زمین‌لرزه‌های مهم دنیا در این روز:

تاریخ زمان Y X عمق Mw منطقه مرجع
۱۳۶۴/۲/۱۰ ۳۴٫۹۰ ۶۱٫۷۰ ۵٫۸ Harat Ambraseys
۱۹۳۱/۲/۱۰ ۶:۳۴:۳۴ -۵٫۴۱۲ ۱۰۲٫۵۵۷ ۳۵ ۷ southern Sumatra, Indonesia USGS
۱۹۴۵/۲/۱۰ ۴:۵۷:۵۸ ۴۱٫۰۳۷ ۱۴۲٫۰۶ ۵۸٫۷ ۷٫۲ Hokkaido, Japan region USGS
۱۹۸۹/۲/۱۰ ۱۱:۱۵:۲۵ ۲٫۳۰۵ ۱۲۶٫۷۶ ۴۴ ۷٫۱ Molucca Sea USGS