زمین‌لرزه ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ (۱۴ مارس ۱۹۹۸) گلباف-فندقا

در ساعت ۲۳:۱۰:۳۴ روز ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ خورشیدی برابر با ساعت ۱۹:۴۰:۳۴ به وقت بین المللی روز ۱۴ مارس ۱۹۹۸ میلادی، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۶٫۴ در مقیاس امواج سطحی منطقه گلباف در استان کرمان را به‌شدت لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه بر پایه شتابنگاشت‌های ثبت شده و محاسبه فاصله کانونی زمین‌لرزه و هم‌چنین بررسی‌های کلان‌لرزه‌ای در منطقه در نقطه‌ای با طول خاوری ۵۷/۶۵ و عرض شمالی ۳۰/۰۷ تعیین شده است. بر اثر این رویداد، ۵ نفر کشته و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند. براساس بررسی‌های صحرایی انجام شده، زمین‌لرزه ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ گلباف با گسلش سطحی به طول بیش از ۲۰ کیلومتر همراه بود که نمود بارز آن از ۴ کیلومتری زمان آباد در جنوب خاوری تا هشتادان در شمال باختری ادامه می‌یابد. ساز و کار این گسله راستالغز راستگرد است که گاهی در نقاط مختلف جابجایی نرمال نیز مشاهده می‌شود. اندازه‌گیری از جابجایی راستگرد این گسله در نقاط مختلف نشان دهنده جابجایی حدود ۱۰ تا ۵ سانتیمتر  و متوسط جابجایی قائم آن نیز در حدود ۱۵ سانتیمتر است که در مواردی به صورت موضعی به حدود ۸۰ سانتیمتر هم می‌رسد. بیشترین جابجایی قائم در حدود ۳ کیلومتری جنوب شرق فندقا دیده ‌شده است. این زمین‌لرزه توسط ۱۱ دستگاه شتابنگار مستقر در منطقه ثبت شد که مهم‌ترین آن‌ها، شتابنگاشت ایستگاه «سیرچ» بود که روی گسل مسبب زمین‌لرزه قرار دارد. بیشینه شتاب مؤلفه قائم حدود ۰٫۷g و مؤلفه‌های افقی با شتابی برابر با ۰٫۵۴g و ۰٫۴۶g ثبت شده‌اند. بررسی صحرایی نشان دهنده شدت حدود VIII در روستاهای فندقا و هشتادان که نزدیکترین روستاها به مرکز زمینلرزه بوده می‌باشد. در گلباف که در فاصله حدود ۱۸ کیلومتری از مرکز رویداد قرار دارد شدت زمینلرزه حدود VIII  برآورد شده است. شدت در روستاهای سیرچ و جوشان نیز حدود VII و در روستاهای اندوهجرد، ده بالا، ماهان و شهداد شدت VI و در کرمان، خرجند و چترود شدت آن V بر آورده شده است. خسارات وارده در اثر این زمین‌لرزه‌ به علت بازسازی نسبتاً صحیح، با توجه به بزرگی زمین‌لرزه‌ در مقایسه با نقاط دیگر ایران کمتر از حد انتظار بود. تنها، مرکز تلفن شهید اسدی گلباف، ساختمانی دو طبقه با قاب خمشی بتن مسلح، کمی آسیب دیده بود.

Golbaf_Page_12