زمین‌لرزه ۲۴ مرداد ۸۶۴ ( ۱۵ اوت ۱۴۸۵) مازندران- گیلان

درست پیش از غروب آفتاب در روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۸۶۴ (۱۵ اوت ۱۴۸۵ میلادی)، زمین‌لرزه فاجعه‌باری با بزرگا Mw=7.2 در گیلان روی داد که به‌ویژه به دیلمستان، ناحیه پهناوری در سوی خاور گیلان و میان گیلان و مازندران، آسیب رساند. در تنکابن، لرزه ساختمان‌های مهم و استوار مانند قلعه‌ها، مسجدها، زیارتگاه‌ها و حمام‌ها را ویران کرد و آن‌چه باقی ماند نیز تا حد تعمیرناپذیری آسیب دیده بود. آسیب های به بار آمده در گرجیان و گلیجان نیز به همان اندازه شدید بود؛ تلفاتی به بار آمد و یک قلعه مستحکم در این ناحیه با خاک یکسان شد. در شکور نیز بسیاری روستاها ویران شد و ساختمان‌های قدیمی فرو ریخت و تلفاتی به بار آمد. در مناطق جنوبی‌تر، در رودبارات، بسیاری کسان جان باختند، اما شمار آنان دقیقاً دانسته نیست. در طالقان قلعه‌های دیگری ویران شد و در پالیسن، دژ به‌طور کامل فرو ریخت و ۷۸ تن از ساکنانش را کشت. در سرتاسر دیلمستان، لرزه موجب راه افتادن سنگریزش‌هایی از کوه‌ها شد و حیوانات بسیاری تلف شدند. در سوی شمال باختر ناحیه، در دیلمان، ساختمان‌های قدیمی بسیاری فرو ریخت اما اهالی آن و فرمانروای محلی، که در حال نماز بود، جان به‌در بردند. بخشی از کاخی که در رانکوه بود فرو ریخت، اما در جاهایی که بیش‌تر به سوی شمال و شمال باختر جای دارند، در لاهیجان، گوکه، کیسم، پاشیجا و لشت نشا آسیب‌ها اندک بود و کسی کشته نشد، هرچند لرزه به شدت در این نواحی شد. پس‌لرزه‌ها به مدت شش هفته تا پایان ماه رمضان، یا اوایل اکتبر، ادامه داشت و بازماندگان را برآن داشت تا در چادرهای فضای باز بمانند. به‌علاوه، پس‌لرزه نیرومند دیگری در دوشنبه ۳ ژوئیه ۱۴۸۶ روی داد، اما به ویرانگری زمین‌لرزه اصلی نبود.

Deylam EQ