زمین‌لرزه ۲۷ آبان ۶۰۵ ( ۱۸ نوامبر ۱۲۲۶) زور

در ۲۷ آبان ۶۰۵ خورشیدی، زمین‌لرزه ویرانگری با بزرگای برآورده شده Ms=6.5 و مختصات رومرکزی ۳۵٫۳N و ۴۶E در کردستان، شهر «زور» را ویران کرد. شش قلعه این ناحیه و روستاهای بسیاری نیز ویران شد. لرزه به‌گونه‌ای گسترده در ایران و عراق تا موصل، که در آن نگرانی‌هایی برانگیخت، احساس شد. پس‌لرزه‌های این زمین لرزه به مدت بیش از یک ماه ادامه داشت.

سایر زمین‌لرزه‌های مهم دنیا در این روز:

تاریخ زمان Y X عمق Mw منطقه مرجع
۱۹۲۹/۱۱/۱۸ ۲۰:۳۲:۰۰ ۴۴٫۴۲۱ -۵۶٫۰۱۶ ۱۰ ۷٫۲ North Atlantic Ocean USGS
۱۹۴۱/۱۱/۱۸ ۱۶:۴۶:۳۲ ۳۲٫۰۹۵ ۱۳۱٫۹۴۹ ۳۵ ۷٫۹ Kyushu, Japan USGS
۱۹۵۱/۱۱/۱۸ ۹:۳۵:۵۴ ۳۱٫۰۵۶ ۹۱٫۲۶۱ ۳۰ ۷٫۷ eastern Xizang USGS