در ساعت ۱۷:۵۹:۵۰ (به وقت محلی) روز ۲۸ خرداد ۱۳۸۶ خورشیدی برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ میلادی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگا Ml=5.6 در ۱۵ کیلومتری شمال بخش کهک و ۱۴ کیلومتری جنوب قم به وقوع پیوست. رومرکز این رویداد براساس لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ۱۵ ایستگاه سه مولفه‌ای شبکه ملی لرزه‌نگاری باندپهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در مختصات ۳۴/۵۲ درجه عرض شمالی و ۵۰/۸۶ درجه طول خاوری محاسبه گردید. این زمین لرزه تا تاریخ ۸۶/۴/۲ بیش از ۳۵ پس‌لرزه با بزرگای بیش از ۲ به‌دنبال داشت، که بزرگ‌ترین آن با بزرگای ۴/۳=ML در ساعت ۳۳: ۱۸ روز ۸۶/۳/۲۹ روی داد. این زمین‌لرزه در استان‌های قم، تهران، اصفهان، مرکزی، سمنان، یزد، مازندران، قزوین، همدان و لرستان احساس شد، به‌نحوی که تکان‌های حاصل از آن در تهران به‌ویژه در طبقات بالای منازل کاملاً احساس گردید. خوشبختانه این زمین‌لرزه خسارات جانی و مالی نداشته است و فقط مواردی از شکسته شدن شیشه و ترک‌های بسیار جزیی در ساختمان‌های شهر قم گزارش شده است. بیشینه شتاب ثبت شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۹۹ سانتی متر بر مجذور ثانیه بوده است که مربوط به ایستگاه شتابنگاری کهک می باشد (۲۱ ایستگاه شتابنگاری این زمین لرزه را ثبت کردند). سازوکار کانونی این زمین‌لرزه مطابق گزارش USGS و HARV از نوع سازوکار فشاری (معکوس) با مؤلفه فرعی امتدادلغز و راستای شمال باختری-جنوب خاوری بوده است که با روندهای گسله های منطقه که دارای چنین راستا و سازوکاری هستند، همخوانی دارد.