زمین‌لرزه ۲۹ مرداد ۳۲۲ ( ۲۰ اوت ۹۴۳) اترک- نسا

در ۲۹ مرداد ۳۲۲ هجری شمسی (۲۰ اوت ۹۴۳ میلادی)، زمین‌لرزه فاجعه‌باری در منطقه نسا روستاهای بسیاری را ویران کرد و بیش از ۵۰۰۰ تن را کشت. زمین‌لغزش‌ها در دره سملقان (شیرین‌دره) بیش از ۳۰ روستا را فرا گرفت و به نظر میرسد که دگرریختی‌های زمین با سد کردن و قطع جریان آب اثرات مهمی بر رودخانه‌های این دره به جا گذاشته باشد. بزرگای این زمین‌لرزه Ms=7.6 (در مقیاس امواج سطحی) و گسل مسبب آن گسل آشخانه (قطعه شرقی تکل کوه) برآورد شده است.