در ساعت ۱۵:۴۴ به وقت محلی ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ (۱۲:۱۴ به وقت جهانی ۲۴ آوریل ۱۹۶۰ میلادی)، زمین‌لرزه شدیدی با بزرگا Mw=6.1 در شهر لار در جنوب استان فارس به وقوع پیوست. طبق آمار رسمی، در اثر این زمین‌لرزه حدود ۴۲۰-۵۰۰ نفر کشته و ۳۰۰۰ تن مجروح شدند. بخش عظیمی از شهر لار در اثر این رخداد ویران شد. طبق بررسی‌های موجود، در اثر رخداد زمین‌لرزه ۴ اردیبهشت، حدود ۲٫۵ کیلومتر شکستگی در زمین در امتداد NNE–SSW در نهشته‌های آبرفتی بین شهر لار تا کوه قرمز پدید آمد.