زمین‌لرزه ۶ اردیبهشت ۱۱۰۰ (۲۶ آوریل ۱۷۲۱) جنوب خاوری تبریز

در اوایل بامداد یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۱۰۰ هجری خورشیدی برابر با ۲۶ آوریل ۱۷۲۱ میلادی، زمین‌لرزه بزرگی (با بزرگا Mw=7.7) منطقه تبریز را لرزاند و دست کم ۴۰۰۰۰ تن را کشت. در خود تبریز زمین‌لرزه حدود سه چهارم خانه‌ها را ویران کرد و بیش‌تر ساختمان‌های بزرگ‌تر، گرچه فرو نریختند اما آسیب‌های اساسی دیدند. اطلاعات تفصیلی درباره گستره منطقه آسیب‌دیده در بیرون از تبریز در دست نیست، اما گواه‌های درونی داده‌ها این گمان را نیرو می‌بخشد که سنگین‌ترین ویرانی‌ها، که شمار زیاد تلفات ناشی از آن است، در درون منطقه‌ای روی داده است که از نزدیک تبریز به سوی جنوب خاور کشیده شده، از شبلی می‌گذرد و تا آن‌سوی قره بابا می‌رود. زمین‌لرزه سنگ‌ریزش‌های بسیاری به راه انداخت و با یک شکستگی گسله همراه بود که در درازای دست کم پنجاه کیلومتر، از تکمه داش تا نزدیک تبریز، ادامه داشت. این شکستگی گسلی در ۱۸۰۹ میلادی در شبلی هنوز قابل مشاهده بوده است، و بخشی از اثر گسله‌ای را که به نظر می‌رسد که با این زمین‌لرزه در پیوند بوده است، امروزه می‌توان بر روی زمین دید. به نظر می‌رسد که زمین‌لرزه در منطقه قزوین نیز بشدت حس شده است و پس‌لرزه‌های نیرومند بسیاری به دنبال داشته است.

1721