در ساعت ۲۰:۵۲ روز سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۶۰ (۴۶ روز پس از رخداد زلزله ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ با بزرگای Mw=6.6 در شهر گلباف کرمان)، زلزله دیگری با بزرگای mb=5.7 و  Ms=7.1 موجب ویرانی سیرچ، چهارفرسنگ و حوالی آن شد. این زلزله یکی از شدیدترین زلزله‌های ایران محسوب می‌شود که حدود ۱۳۰۰ نفر کشته، ۹۱۵ نفر زخمی و ۲۵ هزار نفر بی‌خانمان برجای گذاشت و در اثر این رخداد، ۲۵ روستا به‌طور کامل ویران و ۸۵ درصد خانه‌ها به صورت کامل تخریب شدند. شدت این زمین‌لرزه برابر با VIII در مقیاس مرکالی اصلاح شده برآورد شده است. زمین‌لرزه ۶ مرداد ۱۳۶۰ سیرچ که در بخش شمالی گسل فشاری گوگ روی داد، با گسلشی دست کم به درازای ۶۵ کیلومتر، با ۴۳ سانتیمتر جابه‌جا‌شدگی راستگرد و ۴۰ سانتیمتر جابه‌جا‌شدگی قائم همراه بوده است.